Preskočiť na obsah

Agrokruh

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Agrokruh je systém určený na aplikovanie princípov trvalej udržateľnosti v pestovaní a distribúcii zeleniny, technická súčasť ktorého je zariadenie na obrábanie pôdy v riadku v tvare špirály. Autor systému, vynálezca a konštruktér zariadenia je ekologický pestovateľ zeleniny Ing. Ján Šlinský.

Koncepčne Agrokruh vychádza z mechanizmov súhrne označovaných pojmom agromost. Agromosty prinášajú zásadnú zmenu v racionalizácii práce v zeleninárstve:

  • obmedzujú zhutňovanie pôdy
  • znižujú spotrebu energie
  • eliminujú namáhavosť ručne vykonávaných prác
  • umožňujú čiastočnú alebo plnú automatizáciu niektorých agrotechnických úkonov

Agrokruh je modifikácia agromosta. V celej miere zachováva výhody uplatnenia tejto techniky, ale jeho konštrukcia je jednoduchá.

Výrazné zjednodušenie konštrukcie sa dosahuje zmenou tvaru obrábanej parcely a organizácie porastu. Agrokruh obrába parcely kruhového pôdorysu, na ktorých vytvára riadok skrútený do tvaru špirály, ktorá vzniká kinematickým spojením kruhového pohybu mostového ramena okolo osi v strede parcely s lineárnym pohybom závesu náradia po dĺžke mostového ramena.

Konštrukcia Agrokruhu

[upraviť | upraviť zdroj]

Agrokruh tvoria tieto konštrukčné celky:

  • rameno mosta
  • pojazdové ústrojenstvo
  • záves náradia
  • stredná časť
  • pohonná jednotka

Rameno mosta tvorí rúrková priehradová zváraná konštrukcia trojuholníkového prierezu. Dĺžka ramena mosta je z pohľadu optimálneho pomeru nákladov na konštrukciu a veľkosti obrábanej plochy 18 m, priemer obrábanej parcely 36 m a plocha 1072 m².

Pojazdové ústrojenstvo tvorí jednoosovým podvozok uložený na vonkajšom konci ramena mosta. Pohon podvozka zabezpečuje elektromotor s príkonom 0.75 kW cez variátor obrátok, ktorý umožňuje plynulé regulovanie rýchlosti pohybu ramena mosta.

Záves náradia je v podstate vozík, ktorý sa pohybuje po spodnej časti ramena mosta za pomoci valcových nábojov odvaľujúcich sa po jeho spodných pozdĺžnikoch. Stredná časť je napevno uložený podstavec v strede parcely, na ktorom je pripevnená os, okolo ktorej sa rameno mosta krúti. Uloženie ramena mosta je na kužeľových ložiskách. Na osi je uložený rozvádzač závlahovej vody, krúžkový elektricky zberač a pevné reťazové koleso pohonu závesu náradia. Pohonná jednotka (energetický zdroj) môže byť riešená mechanicky alebo živou silou.

Opis činnosti

[upraviť | upraviť zdroj]

Cez spodnú časť ramena mosta sa po celej jeho dĺžke vedie valčeková reťaz cez pevné reťazové koleso na osi v strede parcely a reťazové koleso uložené na vonkajšom konci ramena mosta, ktoré sa krúti voľne. Konce valčekovej reťaze sú pripojené na závese náradia.

Pohybom ramena mosta sa valčeková reťaz odvaľuje po pevne uloženom reťazovom kolese a ťahá záves náradia. Ten sa pri jednej obrátke ramena mosta, okolo osi v strede parcely posunie na vzdialenosť, ktorá sa rovná obvodu použitého reťazového kolesa, pevne uloženého na osi v strede parcely. Výslednica týchto pohybov je riadok v tvare špirály s maximálne presným rozstupom jej jednotlivých vrstiev.

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]