Aha efekt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Aha efekt je individuálna zážitková metóda odkrývania príčinnej súvislosti javov a situácií. Aha efekt je veľmi významný pri tréningovom prístupe, napr. pri vzdelávaní a vzniká predovšetkým pri takých metódach, ako sú simulácie, hranie rolí a i. Navodením situácie sa účastník sám dopracuje k výsledkom, je vtiahnutý do procesu, reaguje spontánne a výsledky sú ďaleko silnejšie fixované.

V súčasnosti sa pojem AHA efekt používa aj na označenie náhleho spontánneho pochopenia súvislostí v bežnom živote.