Akademická nečestnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Akademická nečestnosť alebo akademický podvod je čin spáchaný v akademickom prostredí sfalšovaním výsledkov vedeckého výskumu, selektívnym výberom vstupných dát pre vedeckú prácu, prípadne manipulatívnym spracovaním týchto dát, tak aby výsledok zabezpečil dotyčnému osobný prospech, či už priamy finančný, alebo plynúci z osobného ocenenia.

Znaky vedeckého podvodu nesie aj:

  • plagiátorstvo výsledkov cudzej vedeckej práce a ich následná publikácia pod vlastným menom;
  • úmyselné kladenie prekážok pri publikovaní iných vedeckých prác, ktoré dokazujú omyl vo vedeckom výskume;
  • zneužitie politických a iných konexií na vytvorenie zdania vedeckého konsenzu o nejakom virtuálnom probléme v masmédiách a následné presadenie financovania výskumu tohto v skutočnosti zanedbateľného problému z verejných zdrojov.