Akciový index

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Akciový index je index cenných papierov, kde cenné papiere tvoria akcie, prípadne aj ich deriváty. V zásade je to burzový index, ale v keďže v niektorých krajinách existujú aj cenné papiere, ktoré sa prekladajú ako „akcie“, ale ktoré sa neobchodujú na burzách, nemusí to byť (len) burzový index. Pojmy akciový index, index cenných papierov a burzový index sa často zamieňajú.

Akciový index môže zahŕňať všetky akcie istého druhu (jednej burzy, všetkých búrz krajiny/sveta a podobne) alebo len vybrané akcie (potom spravidla reprezentatívne akcie).

Zmyslom indexu je ukázať vývoj danej skupiny podnikov/odvetvia/krajiny a poskytnúť porovnávaciu bázu (angl. tzv. „benchmark“) pre posudzovanie výkonnosti napr. jednotlivej firmy alebo podielového fondu.

Akciové indexy sa počítajú rôzne, predovšetkým:

  • ceny zahrnuté v indexe sú vážené rôznymi spôsobmi (napr. kapitálovo vážený index)
  • niektoré zohľadňujú len ceny (tzv. cenové indexy alebo kurzové indexy), iné aj platby dividend, zvýšenie kapitálu a pod. (tzv. výnosové indexy, angl. "performance index")
  • časový okamih, na ktorý sa vzťahujú, sa líši (napr. SAX 14.9.1993, DAX 30.12.1987); toto je ale vzhľadom na definíciu pojmu index nepodstatné

Najznámejšie akciové indexy sú: