Aktualizačný postup

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 08:04, 13. február 2007, ktorú vytvoril AtonX (diskusia | príspevky) (Aktualizačné postupy premiestnená na Aktualizačný postup: sg)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Aktualizačné postupy sú realizácie aktualizačných zásahov, pri ktorých sa rozlične obmieňa, modifikuje, aktuálne posúva ustálená významová platnosť frazémy a zároveň sa mení ustálené zloženie komponentov, resp. ich rozloženie vo frazéme. Ako najproduktívnejšie aktualizačné postupy sa ukazujú:

a) rozštiepenie frazémy, teda vkladanie kontextových slov do pevného zloženia frazémy, napr. Tichá voda brehy myje – Tichá voda medzi nami brehy myje
b) aktualizačné doplnenie frazémy, teda voľné rozvitie väzbových alebo iných možností niektorých komponentov, akoby išlo o samostatné slovo, napr. ocitol sa na dne/v pivnici
c) useknutie frazémy – nedokončenie celej zostavy frazémy, ktorým sa dostávajú do popredia vlastné významy zostávajúcich zložiek, napr. hlas volajúceho (z jednotky hlas volajúceho na púšti), kupovať mačku (z jednotky kupovať mačku vo vreci), pri všeobecne známych a bežných prísloviach a porekadlách vedie takýto postup k vzniku nového, tzv. skráteného variantu pôvodnej jednotky. Zmena totiž v tomto prípade nezasahuje význam jednotky, napr. Koľko rečí vieš, toľko ráz si človek – Koľko rečí vieš ...
d) aktualizačné zmeny ustálenej syntaktickej stavby frazémy, napr. Karta sa obrátila (porekadlo) – obrátená karta (platí doslovne)
e) aktualizačné substitúcie komponentov frazémy
f) skríženia frazém (porov. frazeologická kontaminácia)
g) deštrukcia frazémy. Porovnaj aj textotvorné potencie frazém.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.