Alibi (kriminalistika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Alibi (z lat. alibi – „inde, na inom mieste“[1]) je dôkaz podozrivého, obvineného alebo obžalovaného zo spáchania trestného činu o neprítomnosti na mieste činu v čase spáchania príslušného trestného činu.[2][3][4][5]kriminalistike sa rozlišuje pozitívne a negatívne (lživé) alibi. Uznanie alebo neuznanie alibi sa odôvodňuje previerkou a vyhodnotením dôkazov.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b alibi [online]. In Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. Prvý zväzok : A – Belk. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999 [cit. 2019-12-28]. ISBN 978-80-89524-30-3.
  2. Alibi. In STRAUS, Jiří – VAVERA, František. Slovník kriminalistických pojmů a osobností. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 349 s. ISBN 978-80-7380-258-5, s. 24.
  3. alibi [online]. In Buzássyová, Klára – Jarošová, Alexandra (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Bratislava : Veda, 2006 [cit. 2019-12-28]. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4.
  4. alibi [online]. In Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005 [cit. 2019-12-28]. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6.
  5. alibi [online]. In Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej (eds.). Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003 [cit. 2019-12-28]. 985 s. ISBN 80-224-0750-X.