Amnesty International Slovensko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Amnesty International Slovensko
Amnesty International Slovensko

Amnesty International Slovensko je nezisková mimovládna organizácia združujúca skupiny a členov Amnesty International v celom Slovensku. Organizácia Amnesty International Slovensko (predtým - Združenie Amnesty International na Slovensku) vzniklo v roku 1994 ako občianske združenie. Riadi sa pravidlami, ktoré sú pre členov hnutia Amnesty International na celom svete spoločné. Členovia, dobrovoľníci a aktivisti spolu so zamestnancami monitorujú dodržiavanie ľudských práv, realizujú interaktívne vzdelávanie k ľudským právam, propagujú ochranu žien pred násilím, usilujú o odstránenie diskriminácie, kontrolu obchodu so zbraňami, o systémové zmeny v zákonoch a praxi.

Štruktúra Amnesty International Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

Valné zhromaždenie (VZ)

je najvyšším orgánom Amnesty International Slovensko, volí členov Správnej rady. Prijíma rozhodnutia o stratégii, rozpočtoch a správach o činnosti, schvaľuje zmeny stanov. Skladá sa zo všetkých členov a členiek Amnesty International Slovensko.

Správna rada (SR)

v minulosti Koordinačná rada (KR), je riadiacim orgánom Amnesty International Slovensko. Zodpovedá sa priamo Valnému zhromaždeniu, správy o svojej činnosti podáva i Medzinárodnému sekretariátu v Londýne. Správna rada pripravuje stratégiu, plán činnosti a rozpočet, ktoré sú následne schvaľované Valným zhromaždením. Správna rada má 5 až 9 členov a členiek volených Valným zhromaždením.

Kancelária Amnesty International Slovensko

zaisťuje každodenný chod organizácie, advokačné aktivity, kontakt s partnermi a štátnymi predstaviteľmi, mediálnu prácu a podporu pre činnosť členov a skupín. Na konci roku 2012 v nej pracovali na plný či čiastočný úväzok dvaja zamestnanci.

Sídlo Amnesty International Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1996 otvorila Amnesty International aj kanceláriu Amnesty International Slovensko (vtedy so sídlom na Staromestskej 6). Nové sídlo Amnesty International Slovensko je na Štefánikovej 16 v Bratislave.

Kampane Amnesty International Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

Amnesty International Slovensko počas svojej existencie realizovala mnoho kampaní.

  • Dajme im budúcnosť
  • Za práva neheterosexuálnych ľudí
  • Zbrane pod kontrolou
  • Zákaz kazetovej munície - smrť made in Slovakia
  • Vzdelávanie k ľudským právam

Výročná správa Amnesty International Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 2007 vydáva každoročne vlastnú Výročnú správu, ktorá je prehľadom toho, na čom Amnesty International Slovensko pracovalo v konkrétnom roku. Vzhľadom na krízu v roku 2011 nebola vydaná Výročná správa za rok 2010, ale iba odoslaná na centrálu do Londýna.

Finančná správa Amnesty International Slovensko za rok 2009[upraviť | upraviť zdroj]

Amnesty International Slovensko v roku 2009 hospodárilo s rozpočtom vo výške 104 876 eur. Príjmy Amnesty International Slovensko tvorili z 4,54% vlastné príjmy a z 95,46% finančné zdroje medzinárodného hnutia Amnesty International. Výdavky Amnesty International Slovensko v roku 2009 boli vo výške 107 930 eur.

Kríza a zrušenie štruktúry v roku 2011[upraviť | upraviť zdroj]

Dňa 15. novembra 2011 Správna rada AI Slovensko v zložení Lucia Janovič (predsedníčka), Alena Krempaská, Martina Križanová, Adam Janovič a Marcela Csölleová odstúpili zo svojich funkcií. V dôsledku tohto vývoja Medzinárodný výkonný výbor Amnesty International rozhodol o suspendácii miestnej štruktúry a zaradení jej činnosti pod medzinárodnú správu, s platnosťou od 5. decembra 2011. Na Mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 15. decembra 2011 potvrdili členovia AI Slovensko odstúpenie starej a vymenovali novú Správnu radu. Za zastupujúceho predsedu Správnej rady bol zvolený Rado Sloboda a za štatutárneho zástupcu Sergio Laurenti[1].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]