Ampérhodina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ampérhodina (skr. Ah) je jednotka elektrického náboja.

Používa sa najmä na vyjadrenie kapacity galvanického článku a akumulátora (resp. batérií z nich). Článok má kapacitu jednej ampérhodiny, ak je schopný pri svojom nominálnom napätí dodať teoreticky do záťaže prúd 1 A po dobu 1 hodiny.

Formálne platí: 1Ah = 3 600 C.

V praxi sa používa aj odvodená jednotka miliampérhodina (mAh), 1 mAh = 1×10−3 Ah.