Apoštolská cirkev na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Apoštolská cirkev na Slovensku je protestantská cirkev. Špecificky je zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God (AoG), ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 750 miliónov členov - znovuzrodených kresťanov. V rámci Európy patrí do Letničného Európskeho spoločenstva (PEF), ktoré má 4 milióny členov.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Počiatky Apoštolskej cirkvi na Slovensku siahajú do roku 1907. V tomto roku boli v oblasti Vysokých Tatier a západného Slovenska sformované domáce zbory, ktorých členovia v roku 1924 zažili skúsenosť krstu Duchom Svätým a vytvorili prvé spoločenstvá Apoštolskej viery na Slovensku. Apoštolská viera na Slovensku bola mnoho rokov nepriamo ovplyvňovaná Apoštolskou misiou - založenou v roku 1906 v Portlande v USA, ktorá pravidelne posielala do miestnych cirkevných zborov slovenskú literatúru a noviny. Niektorí z kazateľov týchto zborov boli v priamom kontakte s účastníkmi duchovného prebudenia na Azusa Street, v Los Angeles - USA a s duchovným prebudením v Nórsku. Napriek tomu, že jednotlivé cirkevné zbory dôsledkom misijného pôsobenia rástli, Apoštolská cirkev na Slovensku nepožiadala pred druhou svetovou vojnou o registráciu a tak v roku 1948, keď prevzal moc komunistický režim, veriaci z existujúcich zborov začali mať problémy. Boli považovaní za ilegálnu sektu, prenasledovaní a obmedzovaní až do roku 1977, keď bola prijatá Ústava Apoštolskej cirkvi na Slovensku a cirkev sa stala štátom uznanou. Počas celého tohto obdobia cirkev existovala, a to napriek izolácii od bratov a sestier vo svete. Prelomom v živote cirkvi bol rok 1989, keď príchod demokracie umožnil neskrývaný vnútorný život a misijné pôsobenie cirkvi. V tomto období začala Apoštolská cirkev rásť a v roku 2001 podľa sčítania ľudu mala už 26 zborov, 20 zborových staníc a 3 905 členov s deťmi a návštevníkmi.

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti vzrástol počet cirkevných zborov na 36. Popri nich pôsobí približne 20 kazateľských staníc a podľa sčítania z roku 2011 má 5 831 členov. Cirkev vníma svoje poslanie v misijnom budovaní zborov na miestach, kde dobrá správa evanjelia Ježiša Krista ešte neprenikla. Chce slúžiť svojim veriacim, aby všetkých pripravila a vystrojila pre plnohodnotný a Bohom požehnaný život služby. Cirkev vidí svoje poslanie taktiež v prinášaní morálnych a etických hodnôt Písma do praktického života, ako aj v sociálnej službe.

Apoštolskú cirkev na Slovensku vedie biskup a Rada cirkvi, ktorú tvoria zástupcovia biskupa zodpovední za rôzne oblasti práce a oblastní správcovia oblastí, ktorí zastupujú oblasti Slovenska, ktoré sa zhodujú s administratívnym členením Slovenska. Smerovanie cirkvi je založené na "Veľkom príkaze Pána Ježiša - milujte", na "Veľkom poverení - choďte a čiňte" a na Božom zmocnení zo Sk. 1,8, kde Pán hovorí: „Očakávajte v Jeruzaleme na moc z výsosti a budete mi svedkami...“ Evanjelizácia a misia - domáca aj zahraničná sú základnými piliermi jej služby, z toho vyplývajúce aj zakladanie zborov, ale tak isto aj vzdelávanie nasledujúcej generácie považuje za nevyhnutnosť k budovaniu cirkvi. To je obrazne povedané len jedno veslo našej loďky, to druhé veslo je príkaz Pána Ježiša Milovať Boha a svojho blížneho ako seba samého, to znamená sociálny rozmer našej služby. Preto cirkvi pracuje aj v tejto oblasti, so závislými na drogách - Teen Challenge, vo väzniciach a s prepustenými z väzníc v rámci Slovenského väzenského spoločenstva, s mládežou, dorastom a deťmi v rámci zborov, či cez Royal Rangers. Diakonia a charita ACS pracuje v detských domovoch a s núdznymi v rôznych oblastiach.

Apoštolská cirkev na Slovensku je členom Evanjelickej aliancie, Združenia evanjelikálnych cirkví, Slovenského väzenského spoločenstva, pozorujúcim členom Ekumenickej rady cirkvi, spolupracuje s Trans world Radio, Slovenskou biblickou spoločnosťou a združením Ježiš pre Každého.

Štatistika[upraviť | upraviť zdroj]

obec počet zborov počet veriacich (sčítanie 2011) v % (sčítanie 2011)
Banská Bystrica 59 0,07
Brezno 2 0,01
Zvolen 44 0,10
Bratislava 528 0,13
Pezinok 13 0,06
Senec 41 0,24
Gelnica 17 0,27
Košice 1336 0,55
Vtáčkovce 47 5,03
Krompachy 98 1,12
Michalovce 12 0,03
Pavlovce nad Uhom 0 0,00
Rožňava 66 0,33
Slavošovce 42 2,14
Trebišov 37 0,15
Žehra 300 14,29
Levice 20 0,06
Nesvady 49 0,97
Nitra 49 0,06
Nové Zámky 90 0,23
Topoľčany 45 0,17
Zlaté Moravce 4 0,03
Bánovce nad Bebravou 43 0,22
Dubnica nad Váhom 42 0,17
Nové Mesto nad Váhom 50 0,24
Púchov 16 0,09
Trenčín 47 0,08
Bardejov 12 0,04
Humenné 87 0,25
Kendice 41 2,25
Ostrovany 4 0,22
Poprad 48 0,09
Prešov 62 0,07
Sabinov 285 2,24
Soľ 57 2,35
Vranov nad Topľou 52 0,22
Galanta 58 0,38
Hlohovec 31 0,14
Holíč 1 0,01
Piešťany 22 0,08
Senica 20 0,10
Sereď 63 0,39
Martin 44 0,08
Turčianske Teplice 58 0,87

Obce s najvyšším percentuálnym počtom veriacich[upraviť | upraviť zdroj]

obce so zastúpením nad 5%

údaje: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Národnostné zloženie veriacich[upraviť | upraviť zdroj]

údaje: Sčítanie obyvateľstva, 2011[1].

Národnosť Počet veriacich v %
slovenská 4257 73,01
maďarská 150 2,57
rómska 1134 19,45
rusínska 18 0,31
ukrajinská 12 0,21
česká 23 0,39
nemecká 4 0,07
poľská 10 0,17
chorvátska 0 0,00
srbská 1 0,02
ruská 2 0,03
židovská 2 0,03
moravská 1 0,02
bulharská 1 0,02
ostatné 115 1,97
nezistená 101 1,73
spolu 5831 100,00

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]