Artičoka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Artičoka (zastarano: čertopoloch[1][2] ; lat. Cynara) je rastlinný rod z čeľade astrovité (Asteraceae). Sú to trvalky, ktoré sú podobné bodliaku a sú s ním aj príbuzné.[3]

Slovo artičoka[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem označenia rodu Cynara slovo artičoka (ľudovo alebo staršie artičok[4][5][6], historicky aj artičóka[7]) môže znamenať:

 • v užšom zmysle: (najmä pestovanú časť taxónu) Cynara cardunculus v širšom zmysle[8][4][5], alebo
 • v najužšom (a pôvodnom) zmysle: taxón Cynara scolymus[9][1].

Podrobnosti porovnaj v nižšie uvedenej systematike.

Tento článok je o artičoke podľa definície v prvej vete tohto článku, čiže o rode Cynara.

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Rod artičoka (Cynara):

Poznámky:

 • Znak "/" oddeľuje synonymá.
 • Presné zoskupenia druhov (čiže naddruhové klády) sú sčasti sporné. Vyššie sú druhy zoradené tak, aby aspoň poradím boli približne zohľadnené príbuzenské vzťahy (primárne podľa Robba et al. 2005).
 • Alternatívne sa druh Cynara cardunculus v užšom zmysle môže deliť na Cynara cardunculus var. sylvestris (t.j. všetky divé rastliny) a Cynara cardunculus var. altilis (t.j. všetky pestované rastliny).

Zdroje tejto kapitoly (pokiaľ nie je hore uvedené inak): [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] [24][25][26] [27][3][28][4][29][30][31][8][32] [9][33][34][35][36][37][1][5]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c REUSS, Gustav. Května Slovenska, čili, Opis všech jevnosnubných na Slovensku divorostaucích a mnohých zahradnich zrostlin podlé saustavy De Candolleovy, s připojeným zrostlinářským názvoslovím, slovnikem a návodem k určitbě zrostlin podlé saustavy Linné-ovy. [s.l.] : Tiskem F. Lorbera, 1853. 495 s. S. 246.
 2. ZlatýFond.SME.sk - zlatý fond slovenskej literatúry. sme.sk (Bratislava: Petit Press). Dostupné online [cit. 2019-12-29]. ISSN 1335-4418.
 3. a b Tibor Baranec, Mária Poláčiková, Jaroslav Košťál: Systematická botanika, 2001, S. 152
 4. a b c artičoka bodliaková. In: Pyramída
 5. a b c DRHA, Martin. Artičoka – jedlá rastlina, ktorá lieči [online]. zdravie.sk, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online.
 6. artičok. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok I. A – D. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 344 s. S. 52.
 7. artičóka. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 8. a b artičoka. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 113.
 9. a b artičoka. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 10. Tvar kardy uvádza napr. KAYS, Stanley J.. Cultivated vegetables of the world: a multilingual onomasticon. [s.l.] : Springer, 2011. 828 s. ISBN 978-90-8686-720-2. S. 84. a Nemecko-slovenský poľnohospodársky slovník, Bratislava:Príroda, 1971, S. 35
 11. Vascular Plants Australian Plant Census (APC) [online]. biodiversity.org.au, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online.
 12. Cynara cardunculus subsp. cardunculus in Flora of North America @ efloras.org [online]. efloras.org, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online.
 13. Flann, C (ed) 2009+ Global Compositae Checklist [1][nefunkčný odkaz]
 14. GRIN- Species of Cynara [online]. npgsweb.ars-grin.gov, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online.
 15. Dr. Jörg Ochsmann, Dr. Gisela Weber, Dr. Ram Narang IPK Gatersleben. Datenvollafp [online]. mansfeld.ipk-gatersleben.de, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online.
 16. Cynara. The Plant List.
 17. Robba, Lavinia & Carine, Mark & Russell, Stephen & Raimondo, F.. (2005). The monophyly and evolution of Cynara L. (Asteraceae) sensu lato: Evidence from the Internal Transcribed Spacer region of nrDNA. Plant Systematics and Evolution. [2]
 18. AESCHIMANN, D. et al.. Index synonymique de la flore de Suisse, 2. ed. In: Documenta Floristicae Helvetiae N° 2 [online]. infoflora.ch, 2005, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online. (Poznámka: Tu sa explicitne rozlišuje C. cardunculus v širšom zmysle a C. cardunculus v užšom zmysle)
 19. Gatto, Angela & De Paola, Domenico & Bagnoli, Francesca & Giovanni Giuseppe, Vendramin & Sonnante, Gabriella. (2013). Population structure of Cynara cardunculus complex and the origin of the conspecific crops artichoke and cardoon. Annals of botany. [3]
 20. Hand, R. and G. Hadjikyriakou. (2009). Cynara makrisii (Asteraceae, Cardueae), a new artichoke species in Cyprus. Willdenowia 39(1) 77-81.
 21. M.M.P.N.D. - Sorting Cynara names [online]. plantnames.unimelb.edu.au, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online.
 22. Cynara cardunculus L. - Portale della Flora d'Italia / Portal to the Flora of Italy [online]. dryades.units.it, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online.
 23. The Euro+Med Plantbase Project [online]. ww2.bgbm.org, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online.
 24. Access Denied [online]. misuse.ncbi.nlm.nih.gov, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online.
 25. Cynara [online]. blumeninschwaben.de, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online.
 26. Y.P.S. Bajaj. Medicinal and Aromatic Plants X. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2012. 460 s. ISBN 978-3-642-58833-4. S. 132-133.
 27. THOMPSON, Anthony Keith. Fruit and Vegetables (Harvesting, Handling and Storage). [s.l.] : John Wiley & Sons, 2014. 1008 s. ISBN 978-1-118-65401-9.
 28. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. 197.
 29. artičoka. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 393.
 30. KÓŇA, J.. Koreninové a menej známe zeleniny. Nitra: Garmond, 2004. ISBN 80-89148-16-6
 31. Brigita. Artičoka kardová, Artičoka zeleninová [online]. liecive.herba.sk, [cit. 2019-12-29]. Dostupné online.
 32. artičoka. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 33. Cynara scolymus. In: Encyklopédia medicíny
 34. Slovakia. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. [s.l.] : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2007. 604 s.
 35. nariadenie Komisie (EÚ) 2018/62 zo 17. januára 2018, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005
 36. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu
 37. artyčok. In: Masarykův slovník naučný 1, 1925, S. 271