Artistická fakulta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Artistická fakulta je inštitúcia, ktorá poskytovala prípravné vzdelanie pre štúdium na právnických, lekárskych a teologických fakultách univerzít. Artistické fakulty existovali od stredoveku do pol. 19. stor. Ich úlohou bolo doplniť všeobecné vzdelanie latinských škôl. Rozsah štúdia medzi artistickými fakultami a lepšie organizovanými latinskými školami nebol ostro ohraničený, ibaže artistické fakulty mali výsady univerzitného štúdia a jej poslucháči mohli získať aj akademické hodnosti. Pôvodne sa na artistických fakultách preberal úplný kurz tzv. siedmich slobodných umení, postupne sa štúdium podľa Aristotelovho učenia vymedzilo len na logiku, fyziku, metafyziku a etiku.

Štúdium na artistickej fakulte malo dva kurzy. V prvom kurze sa vyučovala logika a fyzika (totum theatrum naturae), štúdium trvalo jeden a pol až dva roky. Po zložení skúšok (determinatio) absolventi dostali titul bakalára. V druhom kurze sa prednášala metafyzika, matematika, astronómia, etika a politika. Po skúške licenciátu a majstra získal scholar titul magistra slobodných umení s povinnosťou vyučovať a právom študovať na odbornej fakulte univerzity.

Koncom 17. a hlavne v 18. storočí začali prenikať na artistické fakulty nové filozofické náhľady a širší priestor si vydobyli aj novšie poznatky z prírodných vied. Koncom 18. storočia sa začali na ne zavádzať semináre, spočiatku zamerané na metodickú prípravu učiteľov, potom ako inštitúcie na prípravu vedeckého bádania. Podstatnejšia zmena v štúdiu sa realizovala v roku 1769 na artistickej fakulte Trnavskej univerzity. V 2. pol. 19. stor. sa pretvárali na odborné filozofické fakulty a prípravu na univerzitné štúdium prevzali osemtriedne gymnáziá s maturitou. Koncom 19. stor. sa začali zriaďovať samostatné prírodovedecké fakulty na štúdium matematicko-prírodných vied, na filozofických fakultách sa prednášali len filologické a spoločenské vedy.

Na Slovensku prvá artistická fakulta bola na Academii Istropolitane v Bratislave, v 17. stor. a v 18. stor. na Trnavskej univerzite a na Košickej univerzite, organizované podľa jezuitského Ratio studiorum.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.