Asistenčný pes

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Asistenčný pes je pes špeciálne vycvičený na vykonávanie úkonov, ktoré pomáhajú zmierniť dopad zdravotného postihnutia klienta. Legislatíva upravujúca držbu takto vycvičených psov a podmienky, za akých smú byť psi cvičení, sa v mnohých krajinách líšia.

Definícia[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa zákona 447 z roku 2008 je asistenčný pes na Slovensku klasifikovaný ako "pes so špeciálnym výcvikom". Pre výcvik takéhoto psa je odborne spôsobilá organizácia, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom a je členom medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou organizáciou.

Klasifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Vo všeobecnosti existujú 3 základné typy výcviku, na základe ktorých sú psi klasifikovaní do skupín:

  • vodiaci pes - zabezpečuje osobe so zrakovým postihnutím pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore.
  • signálny pes - zabezpečuje osobe so sluchovým postihnutím rozlišovať zvukové signály (napr. fax, mobilný telefón, budík, zvonček pri dverách a pod.).
  • asistenčný pes - asistuje osobe s telesným postihnutím

Existuje však aj množstvo výcvikových programov, ktoré zmienené výcvikové typy kombinujú a vytvárajú tak klientovi so špecifickým zdravotným postihnutím psa "na mieru".

Typy asistenčných programov[upraviť | upraviť zdroj]

Mobilitný servis vozičkárov - osobe na invalidnom vozíku zabezpečuje pomoc pri každodenných činnostiach, napr. prinesenie určených predmetov, zatváranie a otváranie dverí, pomoc pri prezliekaní, pritiahnutie invalidného vozíka, pomoc pri otáčaní atď.

Balančný / čiastočne vodiaci pes - zabezpečuje mobilitný servis osobám s kombinovanými zmyslovými poruchami najmä pri výpadkoch zraku a sluchu, pri strate koordinácie a priestorovej orientácie.

Alertný pes - psi s vrodenou senzibilitou detegujúcou indikačné zmeny v organizme. Spravidla cvičení ako psi epileptickí alebo diabetickí. Sú schopní rozpoznať blížiaci sa záchvat / nízku hladinu inzulínu v dostatočnom časovom predstihu a majiteľa naň upozorniť. V prípade nevyhnutnosti ataku sú schopní priniesť lieky, mobilný telefón, zablokovať psovoda alebo privolať pomoc.