Autonómny robot

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Autonómny robot je robot, ktorý dokáže samostatne vykonávať požadované úlohy v neštruktúrovanom prostredí dlhšiu dobu, pričom nie je potrebná kontinuálna asistencia človeka.

Mnohé roboty sú autonómne v striktnom rozmedzí štruktúrovania prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Stupeň autonómie týchto robotov, ako aj pohľad, z ktorého je robot autonómny, môže byť rôzny. Na niektoré roboty sú kladené vyššie nároky na autonómnosť, je to napríklad v prípade výskumných robotov určených na prieskum vesmíru, kde priame riadenie človekom nie je uskutočniteľné kvôli veľkým vzdialenostiam a teda veľkému časovému omeškaniu riadiacich signálov.

Aby bol robot považovaný za autonómny, musí mať určité vlastnosti, medzi ktorými sú:

  • Aktívny zber a spracovávanie informácií o svojom okolí
  • Schopnosť dlhodobo pracovať bez ľudskej intervencie
  • Schopnosť presúvať sa v priestore
  • Schopnosť vyhýbať sa situáciám, ktoré by viedli k poškodeniu človeka, majetku alebo samotného robota