Báza

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Báza môže byť:

 • všeobecne: to, na čom niečo spočíva, zakladá sa, z čoho niečo vychádza (fyzicky aj prenesene), resp. čo tvorí podstatu; základ niečoho; synonymum: základňa
 • zdroj, východisko niečoho/činnosti/výroby, synonymum: základňa; napr.
 • súhrn členov tvoriacich podstatu niečoho (napr. čitateľská báza/základňa) , synonymum základňa
 • miesto skladovania vojenskej výstroje a výzbroje, synonymum základňa
 • v matematike: rôzne významy, napr.:
 • v informatike: skrátene báza dát
 • v medicíne: základňa, spodina
 • vo farmakológii: hlavná účinná časť lieku, pozri báza (farmakológia)
 • v chémii: zásada, pozri zásada (chémia)
 • v biológii:
  • v molekulárnej biológii: zásadité heterocyklické zložky nukleových kyselín, ktoré tvoria základ špecifických stavebných kameňov polynukleotidových reťazcov (adenín, guanín, cytozín, tymín a uracil), synonymá: nukleová zásada, nukleová báza, pozri báza (nukleová kyselina)
  • v botanike: listová báza (spodná časť listovej čepele)
 • v elektrotechnike: základná časť tranzistora, s ktorou sú spojené emitor a kolektor, pozri báza (tranzistor)
 • v strojárstve: pri stavbe strojov povrch, čiara alebo bod predmetu, na základe ktorých sa určuje poloha iných povrchov, čiar alebo bodov tohto predmetu, pozri báza (stavba strojov)
 • v geofyzike: základná čiara optického záznamu variácií magnetického poľa Zeme, od ktorej sa meria amplitúda variácií, pozri báza (geofyzika)
 • v jazykovede:
  • pri tvorení slov: základ slova (koreň, kmeň), ktorá ostane po odtrhnutí slovotvorného formantu
  • skrátene onomaziologická báza (jedna z dvoch častí, na ktoré sa člení onomaziologická štruktúra slova)
  • v generatívnej gramatike: jedna z častí syntaktickej zložky (druhou je tzv. transformačná časť), pozri báza (generatívna gramatika)
  • vo fonológii: skrátene artikulačná báza (súbor návykov artikulačných postavení a motorických tendencií charakteristických pre istý jazyk)
 • vo financiách:rozdiel medzi promptnou cenou a termínovou cenou pri futuritách, pozri báza (futurita)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.