Bankový ombudsman

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bankový ombudsman alebo aj finančný ombudsman je nezávislá inštitúcia, ktorej úlohou je predovšetkým mimosúdne riešenie sporov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi.[1] Zriaďovateľom tohto orgánu môže byť centrálna banka, banková asociácia (napr. na Slovensku) alebo aj parlament.[2] Kompetencie a právomoci bankového ombudsmana sa líšia v závislosti od krajiny. Inštitúcia bankového ombudsmana je financovaná štátom, združením bánk a iných finančných inštitúcií, centrálnou bankou alebo nezávislou nadáciou.[3] Bankový ombudsman ako sprostredkovateľ spory nerozhoduje, ale pôsobí ako alternatíva k súdom. Kancelária bankového ombudsmana zvyčajne poskytuje odborné poradenstvo, konzultácie, analýzy a štatistiky podnetov, a taktiež vydáva odporúčanie pre finančné inštitúcie. Zaoberá sa podnetmi týkajúcich sa napr. poistenia, hypotekárnych úverov, kreditných kariet, investícií, finančného poradenstva[4] a iných podnetov spájajúcich sa s finančným sektorom. Služby bankového ombudsmana sú bezplatné.

Bankový ombudsman na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Bankový ombudsman na Slovensku
Súčasný bankový ombudsman
Eva Černá
Volebné obdobia: — Ombudsman:
2015 - 2020Eva Černá
2010 - 2015Eva Černá
2007 - 2010Eva Černá

Pôsobnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Bankový ombudsman je zriadený Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). SBA je jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk na Slovensku.[5] Cieľom bankového ombudsmana je zlepšenie vzťahov, dôveryhodnosti a transparentnosti v bankovom sektore, a takisto skvalitnenie služieb pre bankových klientov.[6]

Pri rozhodovaní sa obmudsman riadi tiež „Etickým kódexom bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa“[7], ktorý sú banky povinné dodržiavať na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov SBA. Pôsobnosť ombudsmana sa vzťahuje len na banky, pobočky zahraničných bánk a sporiteľne, ktoré sú členmi SBA[8].

Voľba ombudsmana[upraviť | upraviť zdroj]

Ombudsman je volený Prezídiom SBA jednoduchou väčšinou hlasov. Funkčné obdobie je 5 rokov.

Ombudsmanom sa môže stať občan Slovenska, ktorý spĺňa určité podmienky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • bezúhonnosť;
 • vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti

Aké sťažnosti rieši bankový ombudsman na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Spotrebiteľ môže podať podnet na riešenie situácie, v ktorej podľa jeho presvedčenia boli poškodené jeho záujmy a banka nepostupovala korektne. Podaniu podnetu musí predchádzať reklamácia klienta u príslušnej bankovej inštitúcie.

Oblasti poskytovania konzultácií
Najčastejšie podnety, ktoré rieši bankový ombudsman
 • odklad splátok, predĺženie splatnosti úveru, zníženie splátok
 • konsolidácia úverov, predčasné splatenie úveru
 • neoprávnené výbery z účtov cez internet
 • zamietnutie transferu prostriedkov alebo jeho zdĺhavá realizácia
 • výplata vkladov z vkladnej knižky
 • poplatok za vedenie účtu s cennými papiermi
 • nedodržiavanie zákonných lehôt na vybavenie sťažností

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. . Dostupné online.
 2. . Dostupné online.
 3. Bankovnictví -S. Polouček a kol., Nakladatelství C H Beck, 2006, ISBN 8071794627
 4. . Dostupné online.
 5. SBA:O nás, Online
 6. . Dostupné online.
 7. Etickým kódexom bánk bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, SBA, 2014, Online
 8. http://www.teraz.sk/ekonomika/na-bankoveho-ombudsmana-sa-za-8-rokov-o/157967-clanok.html

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]