Bankový ombudsman

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bankový ombudsman alebo aj finančný ombudsman je nezávislá inštitúcia, ktorej úlohou je predovšetkým mimosúdne riešenie sporov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi.[1] Zriaďovateľom tohto orgánu môže byť centrálna banka, banková asociácia (napr. na Slovensku) alebo aj parlament.[2] Kompetencie a právomoci bankového ombudsmana sa líšia v závislosti od krajiny. Inštitúcia bankového ombudsmana je financovaná štátom, združením bánk a iných finančných inštitúcií, centrálnou bankou alebo nezávislou nadáciou.[3] Bankový ombudsman ako sprostredkovateľ spory nerozhoduje, ale pôsobí ako alternatíva k súdom. Kancelária bankového ombudsmana zvyčajne poskytuje odborné poradenstvo, konzultácie, analýzy a štatistiky podnetov, a taktiež vydáva odporúčanie pre finančné inštitúcie. Zaoberá sa podnetmi týkajúcich sa napr. poistenia, hypotekárnych úverov, kreditných kariet, investícií, finančného poradenstva[4] a iných podnetov spájajúcich sa s finančným sektorom. Služby bankového ombudsmana sú bezplatné.

Bankový ombudsman na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Bankový ombudsman na Slovensku
Volebné obdobia: — Ombudsman:
2015 - 2020Eva Černá
2010 - 2015Eva Černá
2007 - 2010Eva Černá

Bankový ombudsman zanikol, nahradil ho Inštitút alternatívneho riešenia sporov[5]

Pôsobnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Bankový ombudsman je zriadený Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). SBA je jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk na Slovensku.[6] Cieľom bankového ombudsmana je zlepšenie vzťahov, dôveryhodnosti a transparentnosti v bankovom sektore, a takisto skvalitnenie služieb pre bankových klientov.[7]

Pri rozhodovaní sa obmudsman riadi tiež „Etickým kódexom bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa“[8], ktorý sú banky povinné dodržiavať na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov SBA. Pôsobnosť ombudsmana sa vzťahuje len na banky, pobočky zahraničných bánk a sporiteľne, ktoré sú členmi SBA[9].

Voľba ombudsmana[upraviť | upraviť zdroj]

Ombudsman je volený Prezídiom SBA jednoduchou väčšinou hlasov. Funkčné obdobie je 5 rokov.

Ombudsmanom sa môže stať občan Slovenska, ktorý spĺňa určité podmienky:

  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
  • bezúhonnosť;
  • vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti

Aké sťažnosti rieši bankový ombudsman na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Spotrebiteľ môže podať podnet na riešenie situácie, v ktorej podľa jeho presvedčenia boli poškodené jeho záujmy a banka nepostupovala korektne. Podaniu podnetu musí predchádzať reklamácia klienta u príslušnej bankovej inštitúcie.

Oblasti poskytovania konzultácií
Najčastejšie podnety, ktoré rieši bankový ombudsman
  • odklad splátok, predĺženie splatnosti úveru, zníženie splátok
  • konsolidácia úverov, predčasné splatenie úveru
  • neoprávnené výbery z účtov cez internet
  • zamietnutie transferu prostriedkov alebo jeho zdĺhavá realizácia
  • výplata vkladov z vkladnej knižky
  • poplatok za vedenie účtu s cennými papiermi
  • nedodržiavanie zákonných lehôt na vybavenie sťažností

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]