Baziliky (právo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Baziliky[1] (iné názvy: Basiliká nomina[1], Basilika[2][3][4], Hexabiblos[2][3], starogr. (τά) βασιλικά νóμιμα / (τά) βασιλικά(ta) Basilika nomina / (ta) Basilika, v preklade Cisárske zákony[2]) bol byzantský zákonník, resp. zbierka byzantského práva vydaná za vlády Leva VI. Filozofa niekedy v rokoch 888/889[1] (možno Vianoce 888)[5]. Šlo o najväčšiu a najvýznamnejšiu zbierku byzantského práva, ktorá bola platná až do zániku ríše (1453). Zbierka vychádzala najmä z Justiniánovho Corpus iuris civilis a obsahovala svetské i cirkevné (kánonické) právo.[1]

Zákonník bol výsledkom legislatívnych reforiem zvaných Anakatharsis (Očistenie, rozumej od ikonoklastického práva), ktoré započal Levov predchodca a otec Bazil I.[2] Úvodom do zbierky bol skôr vydaný zákonník Epanagógé (886).[6] Zbierka sa skladala zo 6 častí, pričom každá časť mala 10 kníh[2] (celkovo 60 kníh). Po vydaní k nim cisár vydal ešte 113 nariadení (noviel).[1][3] Obsahovo vychádzala najmä z justiniánskeho Corpus iuris civilis, ktorej grécky preklad autori použili a zbavili niektorých (nie všetkých)[3] neaktuálnych častí.[2] Jednotlivé zložky Corpusu boli spojené do jednej (v nasledovnom poradí: Digesty, Codex Iustiniani, Novellae), Inštitúcie (Istitutiones) boli použité len výnimočne. Medzi ďalšie použité pramene patrili napríklad právne predpisy Justína II. a Tibéria.[7] K normám boli pripojené komentáre a vysvetlivky.[1] V 12. storočí vznikol register Tipukeitor (Kde sa čo nachádza), ktorý mal dopomôcť čitateľovi nájsť jednotlivé ustanovenia,[2] a v priebehu byzantských dejín k nej vzniklo viacero komentárov.[3] Termín Basilika bol používaný od 11. storočia.[5]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c d e f VLADÁR, Vojtech. Dejiny cirkevného práva. Praha : Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-238-7. S. 127 – 128.
  2. a b c d e f g Basilika In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 60.
  3. a b c d e ZÁSTĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance. 1. vyd. Praha : Academia, 1992. 529 s. ISBN 80-200-0454-8. S. 151 – 152.
  4. Lev VI. In: Malá slovenská encyklopédia. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1993. Dostupné online. ISBN 978-80-85584-12-7. S. 391.
  5. a b BASILIKA In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. New York : Oxford University Press, 1991. 2338 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 265 – 266. (po anglicky)
  6. Epanagoge In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 145.
  7. BASILIKA. In: Historical Dictionary of Byzantium. Ed. John R. Rosser. New York : Oxford University Press, 2001. 536 s. ISBN 978-0810839793, 0810839792. S. 51. (po anglicky)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]