Bezpečnosť údajov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bezpečnosť údajov/dát alebo dátová bezpečnosť, prípadne zabezpečenie dát/údajov, je ochrana dát proti nepovolenému prístupu, prenosu, zmenám alebo zničeniu, ktorý sa vyskytol či už náhodou alebo úmyselne. Súvisiace pojmy informačná bezpečnosť a počítačová bezpečnosť predchádzajú, zabraňujú počítačovej kriminalite.

Bezpečnostné ciele[upraviť | upraviť zdroj]

Pri snahe dosiahnuť bezpečnosť dát sa definujú tieto generické bezpečnostné ciele:

Integrita[upraviť | upraviť zdroj]

Dáta nemôžu byť ľubovoľne zmenené.

Dôvernosť[upraviť | upraviť zdroj]

Údaje sú prístupné iba oprávneným osobám.

Autentifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Autentifikácia je mechanizmus identifikácie a overenia identity, pozostáva z dvoch zložiek: a) Identifikácia - login, meno používateľa, prihlasovacie "ID", predstavenie sa. Otázka: "Kto si?" Identifikácia: "Som užívateľ Jožko." b) Autentizácia - overenie identity jedinečným príznakom, osobné heslo, osobný certifikát vystavený na konkrétnu osobu, odtlačok prsta. Autentizácia: "Tvrdíš, že si Jožko. Ale si to naozaj ty? Preukáž sa svojím jedinečným heslom/certifikátom atď."

Autorizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Autorizácia znamená overiť oprávnenia osôb, či objektov na prácu s dátami.

Nepopierateľnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Nepopierateľnosť pôvodu dát (taktiež možno uvažovať nepopierateľnosť samotného podania, prenosu či prijatia dát).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]