Bioindikátor (ekológia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bioindikátor je organizmus alebo spoločenstvo organizmov, ktorý citlivo reaguje na faktory lokality, stres alebo škodliviny a svojimi reakciami (najmä správaním) či zmenami fungovania/počtu/stavu umožňuje kvalitatívne (čiastočne aj kvantitatívne) zachytiť pôsobenie škodlivín.

Rozlišujeme:

Z metodologického hľadiska rozlišujeme:

  • aktívne metódy – bioindikátory sa exponujú do iného prostredia a tam sa pozorujú (alebo neskôr odtiaľ odoberú za úcelom analýzy)
  • pasívne metódy – bioindikátory sa pozorujú vo svojom prirodzenom prostredí (alebo odtiaľ odoberú za účelom analýzy)