Biomasa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Biomasa môže byť:

  • v ekológii a biológii: množstvo (inej ako fosílnej) organickej hmoty na istej ploche alebo v istom objeme, pozri biomasa (biológia)
  • v energetike:
    • biogénna (iná ako fosílna) organická hmota rastlín alebo živočíchov (spravidla vrátane jej výlučkov, odpadu z nej a podobne), ktorá slúži na získavanie energie, pozri biomasa (energetika)
    • biopalivo
  • v geochémii: súbor alebo hmotnosť všetkých živých organizmov na jednotku plochy (povrchu súše, vodnej plochy) alebo na objem (vody, usadenín a pod.) ako významný koncentrátor, či ukazovateľ rozličných chemických prvkov, ktoré sa nachádzajú v pôde, zvetraninách alebo vo vode, pozri biomasa (geochémia)
  • v biotechnológii: mikrobiálna biomasa
  • v alternatívnej medicíne a pod.: aura, pozri aura (pole)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.