Borinský kanál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Borinský kanál
potok
Zdrojnica Záhorská nížina
Ústie Lúčny kanál
Dĺžka 3,403 km
Povodie 3,927km². odtokové oblasti 2,062 km² (Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „km“ ha)
Povodie Malina
Rád toku VI.
Číslo recipienta 4-17-02-068
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Borinský kanál je umelý, trvalo vodnatý, občasne tečúci vodný tok na Záhorí, v okrese Malacky, v katastri obce Jakubov. Jeho celková dĺžka činí 3,403 km, pričom plocha odtokovej oblasti je cca 2,065 km² a plocha povodia je približne 3,927 km². Na toku sa nachádzajú tri premostenia. Jeho koryto vzniká v nadmorskej výške 150 m n. m., a sútokom s Viničným kanálom vo výške 144 m n. m. vytvára ako hlavná zdrojnica Lúčny kanál. Miesto sútoku sa nazýva Hoštáky.

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

Borinský kanál vzniká 205 metrov od drustevnej „Dolečkovej cesty“ z Jakubova do Gajar, uprostred rozľahlej ornej pôdy v katatri Jakubova, v Záhorskej nížine, v podcelku Borská nížina, v časti Bor, v nadmorskej výške 150 m n. m.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Po vzniku tečie cez pole, takmer severným smerom asi 340 metrov kde v dĺžke 85 metrov od vzniku priberá pravostranný, najvýznamnejší prítok: Vavrincov kanál. Tu sa koryto rozširuje z 2 na 3 metre na dne, ktoré je v týchto miestach voľné, bahnové, nespevnené. Neďaleko od sútoku prijíma sprava ďalší, bezmenný prítok. Tu sa náhle stočí na západ, šírka koryta za zúži na 1,5 metra a tok podteká v rúre o priemere asi 75 centimetrov Dolečkovú cestu. Dno je už zospodu vydláždené betónovými tvárnicami, jeho šírka však zostáva nezmenená. Západným smerom tečie takmer kilometer, stále poľnohospodársky obrábanou oblasťou. V koryte sa niekedy objaví ker a popri toku rastú topole, ktoré tu boli zasadené umelo. V minulosti na tomto úseku do Borinského kanála ústil aj pravostranný Husí kanál, ktorý sa ale kvôli čiastočnému zasypaniu stal bezodtokový. Na tomto úseku je kanál premostený betónovým mostom s pieskovým povrchom a zľava sa nad ním týči les. Tu sa tok nebadateľne stočí na južnejší smer, ale v princípe stále tečie na západ (0,5 km) a podteká cestu s panelovou vozovkou.

Koryto sa opäť presmeruje priamo na západ a pokračuje takto vyše pol kilometra. Okolo toku stále rastú topole a kry a je obklopený ornou pôdou. Dno je široké rovanko, 1,5 metra, dláždené, ale značne zanesené bahnom. Kanál sa náhle stočí o 90 stupňov na juh, chvíľu tečie týmto smerom, pričom tu už umelo vysadené stromy nerastú a charakter koryta zostáva nezmenený. Potom sa náznakom stočí na juhovýchod, krátko pokračuje týmto smerom a vzápätí mierne obracia na juhozápad (295 metrov). Dno je stále betónové, veľmi znečistené, jeho šírka je už len 1 meter. Hĺbka koryta sa pohybuje okolo troch metrov. Tento úsek tečie v borovicovom lese. Neskôr les opúšťa a stočí sa opäť na juhovýchod. Takto tečie 290 metrov v šírke koryta 1,5 metra až dva metre, s okolorastúcimi kermi a stromami. Tu už sa premostenie nenachádza. A nakoniec v Hoštákoch pri asfaltovej ceste vytvára ako hlavná zdrojnica Lúčny kanál v nadmorskej výške 144 m n. m.

Význam[upraviť | upraviť zdroj]

Z hľadiska významnosti je Borinský kanál asi druhý najvýznamnejší kanál v katastri obce Jakubov, tým, že preteká veľkou časťou poľa a ešte aj odvodňuje povodie Vavrincovho kanála. Najvýznamnejší je Viničný kanál.

História a výstavba kanála[upraviť | upraviť zdroj]

Kanál vystavali v priebehu tretej etapy melioračných prác pri obce Jakubov v roku 1962.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°25′30″S 16°55′03″V / 48,424968°S 16,917621°V / 48.424968; 16.917621