Brífing

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Brífing[pozn 1] alebo staršie briefing[1][2] (z angl. briefing)[pozn 2] môže byť:

 • pracovná schôdza (všeobecnejšie výklad/inštruktáž) so zameraním na odovzdanie informácií alebo pokynov, najmä pred nejakou akciou, pozri brífing (inštruktáž)
 • v žurnalistike: stručná informatívna schôdzka podávateľa informácie s vybranými novinármi na krátke, obsažné, zhrňujúce či doplňujúce oznámenie, pozri tlačový brífing
 • v letectve:
  • podrobný ústny prehľad aktuálnych, očakávaných i s nízkou pravdepodobnosťou očakávaných meteorologických podmienok (synonymá: meteorologický brífing, ústny výklad meteorologických podmienok, meteorologický ústny výklad),[6] pozri meteorologický brífing
  • priestory, ktoré slúžia na prípravu posádok pred letom alebo na ich odpočinok,[6] pozri pod príprava posádok

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Kodifikovaný tvar.
 2. Z angl. brief + -ing (prípona slovesného substantíva). Brief znamená: a) poskytnúť prípravný spis pre súdne konanie, b) vziať si za právneho zástupcu, c) dať do formy prípravného spisu pre súdne konanie, d) skrátiť do formy prípravného spisu pre súdne konanie, e) inštruovať, informovať. Slovo brief (pôvodná podoba bref) pochádza zo starofranc. br(i)ef a to z lat. breve (list, posolstvo, oznámenie; v neskorej klasickej latinčine: zhrnutie, krátky katalóg), ktoré je stredným rodom adjektíva brevis (krátky).[3][4] V žurnalistickom význame bolo slovo do slovenčiny možno prebraté sprostredkovane cez ruštinu.[5]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Horecký, Ján (1991), „Anglické slová na -ing v slovenčine“, Kultúra slova 25 (10): 324, ISSN 0023-5202, http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1991/10/ks1991-10.lq.pdf 
 2. Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana (1983), Slovník cudzích slov : A/Z (2. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 150 . Zdroj: Benkovičová, Jana (1993), „Z výskumu lexikálnych rusizmov v spisovnej slovenčine“, Kultúra slova 27 (4): 110, ISSN 0023-5202, http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1993/4/ks1993-4.lq.pdf 
 3. Rejzek, Jiří (2001), „brífink“, Český etymologický slovník, Voznice: Leda, str. 90, ISBN 8085927853 
 4. Simpson, John, ed. (2009), „briefing“, The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0, Oxford: Oxford University Press, ISBN 9780199563838 ; Simpson, John, ed. (2009), „brief“, The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0, Oxford: Oxford University Press, ISBN 9780199563838 
 5. Benkovičová, Jana (1993), „Z výskumu lexikálnych rusizmov v spisovnej slovenčine“, Kultúra slova 27 (4): 110, ISSN 0023-5202, http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1993/4/ks1993-4.lq.pdf 
 6. a b Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Mária (2008), „brífing“, Veľký slovník cudzích slov (5. vyd.), Bratislava: SAMO, str. 178, ISBN 978-80-89123-07-0 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.