Preskočiť na obsah

Bratislavská organizácia cestovného ruchu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bratislava Tourist Board (skrátene BTB) alebo aj Bratislavská organizácia cestovného ruchu je oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorej cieľom je vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. [1]

Organizácia vznikla 20. decembra 2011.[2]

Jej hlavným a zakladajúcim členom je Hl. mesto SR Bratislava a v 4 komorách rozdelené hotely, reštaurácie, cestovné kancelárie, dopravné spoločnosti, kultúrne a športové atrakcie a neziskové organizácie.[3]

Činnosti organizácie

[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavné činnosti organizácie sú[4]:

 • podpora členov pri rozvoji cestovného ruchu na území Bratislavy
 • marketing a propagácia cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí
 • presadzuje spoločné záujmy členov
 • spolupráca s orgánmi mesta Bratislava
 • podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a ochrana prírody a kultúrneho dedičstva
 • spoluorganizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov
 • presadzuje trvalo udržateľný cestovný ruch
 • zostavuje a realizuje koncepciu a stratégiu cestovného ruchu
 • prevádzkuje turisticko-informačné centrá[5]
 • vykonáva medzinárodnú spoluprácu v rámci členstva v medzinárodných organizáciach cestovného ruchu
 • vydáva ročnú správu o svojej činnosti[6]

Orgány organizácie

[upraviť | upraviť zdroj]

Orgány organizácie sú definované v stanovách.[7]

Valné zhromaždenie

[upraviť | upraviť zdroj]

Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia organizácie. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej dvakrát do roka.

Predstavenstvo

[upraviť | upraviť zdroj]

Predstavenstvo je riadiaci orgán organizácie, ktorý zabezpečuje jej činnosť. Predstavenstvo má 8 členov, pričom 4 členovia sú zástupcami mesta Bratislava.

Členmi predstavenstva sú:

 • Vladimír Grežo, predseda predstavenstva
 • Martin Volek, podpredseda predstavenstva
 • Lucia Štasselová
 • Peter Hochschorner
 • Monika Debnárová
 • Róbert Ďurica
 • Peter Petrovič
 • Ľudmila Novacká

Dozorná rada

[upraviť | upraviť zdroj]

Dozorná rada je kontrolný orgán organizácie. Dozorná rada má 4 členov, pričom 2 členovia sú zástupcami mesta Bratislava.

Členmi dozornej rady sú:

 • Marek Farkaš, predseda dozornej rady
 • Radovan Jenčík, podpredseda dozornej rady
 • Dana Čahojová
 • Peter Jakušík

Výkonný riaditeľ

[upraviť | upraviť zdroj]

Výkonný riaditeľ je oprávnený konať v mene organizácie, sám je zamestnancom organizácie a nadriadeným všetkým zamestnancom organizácie. Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie na štvorročné obdobie.

Výkonným riaditeľom je Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board [online]. bratislava.sk, [cit. 2020-06-29]. Dostupné online.
 2. Správa o cestovnom ruchu za rok 2011 [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, 26.04.2012, [cit. 2020-06-30]. Dostupné online.
 3. Visit Bratislava [online]. [Cit. 2020-06-30]. Dostupné online.
 4. Visit Bratislava [online]. [Cit. 2020-06-30]. Dostupné online. Archivované 2020-08-23 z originálu.
 5. Visit Bratislava [online]. [Cit. 2020-06-30]. Dostupné online. Archivované 2020-09-20 z originálu.
 6. Visit Bratislava [online]. [Cit. 2020-06-30]. Dostupné online. Archivované 2020-09-26 z originálu.
 7. Stanovy oblastnej organizácie cestovného ruchu „Bratislavská organizácia cestovného ruchu“, „Bratislava Tourist Board“ (v skratke „BTB“) [online]. Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 01.01.2019, [cit. 2020-06-30]. Dostupné online.

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]