Breziansky potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Breziansky potok
potok
Zdrojnica Mačací zámok, Žiar
Ústie Nitra, Brezany
Dĺžka 6,3 km
Povodie Nitra
Hydrologické poradie 4-21-11-025
Číslo recipienta 4-21-11-2116
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Breziansky potok je potok na Hornej Nitre, vo východnej časti okresu Prievidza. Je to ľavostranný prítok Nitry, meria 6,3 km a je tokom IV. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v južnej časti pohoria Žiar, v podcelku Horeňovo, na juhozápadnom svahu Mačacieho zámku (789,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 715 m n. m.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie najprv západoseverozápadným smerom, sprava priberá prítok zo západného svahu Mačacieho zámku a následne sa dvojnásobne esovito stáča. Najprv vytvára oblúk prehnutý na sever, pričom sprava ústia dva prítoky zo severozápadných svahov Mačacieho zámku, následne vytvára oblúk smerujúci na juh, pričom v lokalite Horný háj sa do potoka vlievajú tri ľavostranné prítoky spod Znameniaka, tretí oblúk je opäť ohnutý na sever. Ďalej pokračuje prechodne juhozápadným smerom, sprava priberá prítok z oblasti Brezianskych lazov, zľava tri krátke prítoky z oblasti Pod Medzníkom a potom tečie na západ popri horárni Ostrá na pravom brehu. Od sútoku s pravostranným prítokom z juhovýchodného svahu Oranova (541,7 m n. m.) tečie na juhozápad, sprava najprv priberá prítok z južného svahu Oranova, zľava potom prítok prameniaci severozápadne od kóty 424,3 m a vstupuje do Hornonitrianskej kotliny, do podcelku Prievidzská kotlina. Tu z ľavej strany priberá významný prítok (3,1 km) spod Znameniaka, stáča sa západným smerom a napája malú vodnú nádrž. Následne priberá v lokalite Čierne pravostranný Čierny potok a značne rozšíreným korytom pokračuje smerom na juhozápad cez intravilán obce Nedožery-Brezany, časti Brezany. V centre miestnej časti sa stáča, k ústiu tečie západným smerom a na západnom okraji obce sa v nadmorskej výške cca 287 m n. m. vlieva do Nitry.