Preskočiť na obsah

Bromid lítny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid lítny
Bromid lítny
Bromid lítny
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec LiBr
Vzhľad biela hygroskopická pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 86,8 u
Molárna hmotnosť 86,845(3) g/mol
Teplota topenia 552 °C
Teplota varu 1 265 °C
Hustota 3,464 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
145 g/100 ml (4 °C)
166,7 g/100 ml (20 °C)
254 g/100 ml (90 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
etanol
dietyléter
pyridín (málo rozpustný)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -4,044 kJ/g
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H302, H315, H319
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P280, P321, P362, P302+352, P305+351+338, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R22, R36/38
Vety S S26, S36
NFPA 704
0
2
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7550-35-8
EINECS číslo 231-439-8
Číslo RTECS OJ5755000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid lítny (LiBr) je chemická zlúčenina lítia a brómu. Je extrémne hygroskopický. Na rozdiel od ostatných bromidov alkalických kovov tvorí niekoľko hydrátov. Bezvodá forma sa skladá rovnako ako podobné soli z kubických kryštálov.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid lítny sa vyrába reakciou uhličitanu lítneho a kyseliny bromovodíkovej:

Li2CO3 + 2 HBr → 2 LiBr + H2O + CO2

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid lítny, rovnako ako ostatné rozpustné soli lítia je žieravý.

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid lithný na českej Wikipédii.