Brouci a motýli ve fotografii

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Brouci a motýli ve fotografii je menšia, populárno-náučná knižná publikácia, ktorej autormi sú českí entomológovia RNDr. Jiří Pradáč, CSc. a doc. MVDr. Rudolf Hrabák, CSc.

Autori sa snažili oboznámiť v knihe čitateľov s najčastejšie sa vyskytujúcimi druhmi chrobákov a motýľov v našich lesoch. Úvodná časť knihy podáva informácie o morfológii, vývoji a spôsobu života chrobákov a motýľov, ako aj ich systematike a zemepisnom rozšírení. V ďalšej časti sú uvedené jednotlivé druhy chrobákov a motýľov s uvedením ich stručného popisu a farebnou fotografiou, ktorá zachýtava jedincov hmyzu v ich prirodzenom prostredí. Návrh obálky s použitím fotografií autorov práce navrhol František Adámek. Kniha má 328 strán, 240 farebných fotografií a 9 perokresieb v texte.

Ide o prvé vydanie, ktoré vyšlo v Státním zemědělském nakladatelství v Prahe v roku 1982. Náklad bol 30 000 kusov. Knihu vytlačila Severografia, n. p., závod Liberec. Vyšla pod číslom publikácie 3479.

Práca slúžila pre záujemcov o chrobáky a motýle ako pekná publikácia, kde bolo uvedených veľa fotografií i informácií pre rozšírenie vedomostí, hlavne z radov začiatočníkov.