Preskočiť na obsah

Build

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Build (z angl. slova build – stavať, budovať) je označenie procesu (kompilácie) ako aj výsledku zostavenia vydania verzie počítačového programu. Obvykle sa tým označuje najnižšia alebo nízka úroveň verziovania, keď sa v rámci danej verzie-subverzie vydávajú jednotlivé buildy (obvykle pre ladiace a testovacie účely, príp. kvôli záplate nejakej menšej chyby). Napríklad MySQL 5.2.0 pre verziovanie major.minor.build.revision znamená piatu hlavnú verziu, druhú subverziu, build nula bez uvedenia čísla revízie.