Burza cenných papierov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Burza cenných papierov (iné názvy: efektová burza; skrátene burza (v užšom zmysle); nepresne (vplyvom angličtiny) akciová burza (v širšom zmysle); po anglicky (organized) securities exchange, stock exchange) je burza (vysoko organizované zhromaždenie osôb konajúce sa pravidelne na určitom mieste a v určenom čase), na ktorej sa obchoduje s cennými papiermi, resp. v širšom zmysle s finančnými nástrojmi (pozri Poznámku v článku Burza), podľa platných pravidiel a burzových predpisov.

Definícia podľa slovenského práva[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Zákona o burze cenných papierov (zák. č. 429/2002 Z.z.) platí okrem iného:

§2 (1) Burza je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje regulovaný trh [pozri nižšie] vrátane podmienečného obchodovania pred vydaním cenného papiera a zabezpečuje s tým súvisiace činnosti a ktorá má na výkon tejto činnosti povolenie na vznik a činnosť burzy udelené podľa tohto zákona.

§2 (2) Burza môže okrem činností podľa odseku 1 vykonávať, ak ich má uvedené v povolení, tieto ďalšie činnosti: (a) organizovať mnohostranný obchodný systém, (b) organizovať na určenom mieste a v určenom čase primárny trh, ak emitent súčasne s vydávaním cenných papierov alebo iných finančných nástrojov žiada o ich prijatie na trh burzy, (c) zabezpečovať činnosti súvisiace s činnosťami podľa písmen a) a b) a činnosťami podľa osobitného zákona.

Súvisiace definícia zo zákona: Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom.

Delenie[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa predmetu obchodovanie najmä:

  • akciová burza (v užšom zmysle) - obchoduje sa s dividendovými cennými papiermi (najmä akciami)
  • dlhopisová burza - obchoduje sa s dlhovými cennými papiermi (najmä dlhopismi)
  • termínová burza cenných papierov (vrátane opčnej burzy) - obchoduje sa s derivátmi
  • zmiešané

Ďalej pozri analogicky aj delenia v článku burza.

Príklady[upraviť | upraviť zdroj]

  • NYSE (resp. NYSE Euronext) - New York Stock Exchange (Euronext)
  • TSE - Tokyo Stock Exchange
  • LSE - London Stock Exchange
  • FSE - Frankfurt Stock Exchange - Frankfurtská burza, v srdci eurozóny.

Na Slovensku existuje:

  • BSSE/BCPB - Burza cenných papierov v Bratislave