Cenová elasticita dopytu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Cenová elasticita dopytu alebo cenová pružnosť dopytu je elasticita dopytu, pri ktorej je faktorom dopytu cena. Meria sa pomocou koeficientu cenovej elasticity (pružnosti) dopytu, čo je vzájomný pomer (alebo absolútna hodnota vzájomného pomeru) relatívnej (čiže percentuálnej) infinitezimálnej/neobmedzenej zmeny dopytovaného množstva a relatívnej infinitezimálnej zmeny ceny statku.

Pri väčšine tovarov je cenová elasticita dopytu záporná, pretože s rastúcou cenou klesá dopyt a naopak. Pre analytické účely sa preto vo vyššie uvedenej definícii používa absolútna hodnota, aby sa dosiahol ako výsledok kladné číslo.

Štandardný vzorec[upraviť | upraviť zdroj]

Koeficient cenovej elasticity dopytu je podľa vyššie uvedenej definície (P je cena, Q je množstvo):

Zjednodušenie pre diskrétne veličiny[upraviť | upraviť zdroj]

Percentuálnu zmenu množstva je možné zapísať

kde vyjadruje pôvodne skúmané množstvo a vyjadruje objem množstva po zmene ceny.

Podobne sa odvodí percentuálna zmena ceny

Koeficient cenovej elasticity dopytu sa označuje a je to pomer už uvedených percentuálnych zmien. Úpravami dospejeme na tvar

Druhy podľa veľkosti[upraviť | upraviť zdroj]

Cenovú elasticitu dopytu rozlišujeme aj podľa veľkosti koeficientu. Tieto vlastnosti sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke, kde pod sa chápe už absolútna hodnota koeficientu:

Hodnota Druh
dokonale neelastický dopyt
málo elastický dopyt
jednotkovo elastický dopyt
elastický dopyt
dokonale elastický dopyt

Príklad[upraviť | upraviť zdroj]

Firma X vyrába ekologické produkty z recyklovaných materiálov. Dopyt po jej produktoch opisuje funkcia . Vypočítajte cenovú elasticitu dopytu pre
Údaje dosadíme do rovnice pre cenovú elasticitu dopytu v diferenciálnom tvare:

Koeficient elasticity je menší ako 1, teda hovoríme o málo elastickom dopyte.