Cenová elasticita dopytu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Cenová elasticita dopytu alebo cenová pružnosť dopytu je elasticita dopytu, pri ktorej je faktorom dopytu cena. Meria sa pomocou koeficientu cenovej elasticity (pružnosti) dopytu, čo je vzájomný pomer (alebo absolútna hodnota vzájomného pomeru) relatívnej (čiže percentuálnej) infinitezimálnej/neobmedzenej zmeny dopytovaného množstva a relatívnej infinitezimálnej zmeny ceny statku.

Pri väčšine tovarov je cenová elasticita dopytu záporná, pretože s rastúcou cenou klesá dopyt a naopak. Pre analytické účely sa preto vo vyššie uvedenej definícii používa absolútna hodnota, aby sa dosiahol ako výsledok kladné číslo.

Štandardný vzorec[upraviť | upraviť zdroj]

Koeficient cenovej elasticity dopytu je podľa vyššie uvedenej definície (P je cena, Q je množstvo):
E_{Q,P}=-\frac{\partial Q}{\partial P}\cdot\frac{P}{Q}

Zjednodušenie pre diskrétne veličiny[upraviť | upraviť zdroj]

Percentuálnu zmenu množstva je možné zapísať
%_Q=\frac{Q_2-Q_1}{\frac{1}{2}(Q_1+Q_2)}\times100
kde Q_1 vyjadruje pôvodne skúmané množstvo a Q_2 vyjadruje objem množstva po zmene ceny.

Podobne sa odvodí percentuálna zmena ceny
%_P=\frac{P_2-P_1}{\frac{1}{2}(P_1+P_2)}\times100

Koeficient cenovej elasticity dopytu sa označuje E_{Q,P} a je to pomer horeuvedených percentuálnych zmien. Úpravami dospejeme na tvar
E_{Q,P}=\left|\frac{Q_2-Q_1}{P_2-P_1}\cdot\frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}\right|

Druhy podľa veľkosti[upraviť | upraviť zdroj]

Cenovú elasticitu dopytu rozlišujeme aj podľa veľkosti koeficientu. Tieto vlastnosti sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke, kde pod E_{Q,P} sa chápe už absolútna hodnota koeficientu:

Hodnota Druh
E_{Q,P}=0 dokonale neelastický dopyt
E_{Q,P}<1 málo elastický dopyt
E_{Q,P}=1 jednotkovo elastický dopyt
E_{Q,P}>1 elastický dopyt
E_{Q,P}=\infty dokonale elastický dopyt

Príklad[upraviť | upraviť zdroj]

Firma X vyrába ekologické produkty z recyklovaných materiálov. Dopyt po jej produktoch opisuje funkcia Q(P)=(500-P)^2. Vypočítajte cenovú elasticitu dopytu pre P=150
Údaje dosadíme do rovnice pre cenovú elasticitu dopytu v diferenciálnom tvare:
E_{Q,P}=-\frac{\partial (500-P)^2}{\partial P}\cdot\frac{P}{(500-P)^2}=-(2\cdot150-1000)\cdot\frac{150}{(500-150)^2}\approx0,857
Koeficient elasticity je menší ako 1, teda hovoríme o málo elastickom dopyte.