Chlorečnan draselný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorečnan sodný
Chlorečnan sodný
Chlorečnan sodný
Chlorečnan sodný
Chlorečnan sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec KClO3
Systematický názov Chlorečnan sodný
Vzhľad Biela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 122,549 g/mol
Teplota topenia 356 °C
Hustota 2,32 g/cm3
Rozpustnosť 3,38 g/100 ml (0 °C)
7,3 g/100 ml (20 °C)
13,9 g/100 ml (40 °C)
23,63 g/100 ml (60 °C)
37,54 g/100 ml (80 °C)
55,97 g/100 ml (100 °C)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -391,2 kJ/mol
Štandardná entropia 142,97 J K-1 mol-1
Bezpečnosť
NFPA 704
0
2
3
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 3811-04-9
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorečnan draselný, KClO3, je zlúčenina, ktorá sa používa v pyrotechnike. So škrobom a dusičnanmi alebo chloridmi niektorých kovov horí farebným plameňom podľa kovu:

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]