Chlorid fosforečný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid fosforečný
Chlorid fosforečný
Chlorid fosforečný
Chlorid fosforečný
Chlorid fosforečný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec PCl5
Vzhľad žltobiela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 208,2 u
Molárna hmotnosť 208,239 g/mol
Teplota topenia 166,8 °C (za vyššieho tlaku)
Teplota sublimácie 162 °C
Kritický bod Teplota: 372 °C
Hustota 2,114 g/cm³ (25 °C)
0,004 65 g/cm³ (296 °C, plyn)
Rozpustnosť vo vode:
rozkladá sa
v nepolárnych rozpúšťadlách:
tetrachlórmetán
sírouhlík
Termochemické vlastnosti
Entropia sublimácie 303,5 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia −398,9 kJ/mol (plyn)
−463,5 kJ/mol (kvapalina)
Štandardná entropia 352,8 J K−1 mol−1
Štandardná Gibbsová energia −324,7 kJ/mol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie
Vety H H302, H314, H330, H373
Vety EUH EUH014, EUH029
Vety P P280, P301+330+331, P304+340, P305+351+338, P309+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Žieravina Veľmi jedovatá látka Škodlivá látka
Žieravina
(C)
Veľmi
jedovatá

(T+)
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R14, R22, R26, R34, R48/20
Vety S S1/2, S7/8, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
3
2
W
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10026-13-8
Číslo UN 1806
EINECS číslo 233-060-3
Číslo RTECS TB6125000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid fosforečný je jeden z najdôležitejších chloridov fosforu, medzi ďalšie patria chlorid fosforitý a oxychlorid fosforečný. Jeho hlavne využitie je ako chloračné činidlo. Ide o bezfarebnú pevnú látku, komerčné produkty však bývajú nažltlé, pretože sú kontaminované chlorovodíkom.

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid fosforečný sa pripravuje chlórovaním chloridu fosforitého. Táto reakcia bola v roku 2000 použitá na výrobu cca 10 000 ton chloridu fosforečného. [1]

PCl3 + Cl2 ⇌ PCl5 ΔH = -124 kJ/mol

Chlorid fosforečný existuje v rovnováhe s chloridom fosforitým a chlórom a pri 180 °C je stupeň disociácie cca 40%.[1] Kvôli tejto rovnováhe vzorky chloridu fosforečného často obsahujú chlór, ktorý spôsobuje zelenkasté sfarbenie.

Bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid fosforečný za normálneho tlaku pri teplote 162 °C sublimuje. Je nebezpečnou látkou, pretože búrlivo reaguje s vodou. Pri reakcii vzniká chlorovodík a chlór.

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid fosforečný na českej Wikipédii.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]