Chlorid ytritý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid ytritý
Chlorid ytritý
Chlorid ytritý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec YCl3
YCl3 • 6 H2O
Vzhľad Biela pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 195,3 u (bezvodný)
303,4 u (hexahydrát)
Molárna hmotnosť 195,26 g/mol (bezvodný)
303,36 g/mol (hexahydrát)
Teplota topenia 721 °C
Teplota varu 1 507 °C
Teplota rozkladu 100 ° C (hexahydrát)
Hustota 2,67 g/cm3 (bezvodný)
2,16 g/cm3 (hexahydrát)
Rozpustnosť vo vode:
82 g/100 ml
v polárnych rozpúšťadlách:
Etanol
60,1 g/100 ml (15 °C)
v nepolárnych rozpúšťadlách:
Pyridín
60,6 g/100 ml (15 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H315, H319, H335
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P261, P302+352, P305+351+338, P321, P405, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R36/37/38
Vety S S26, S37/39, S60
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10361-92-9 (bezvodný)
10025-94-2 (hexahydrát)
EINECS číslo 233-801-0
Číslo RTECS ZG3150000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid ytritý (YCl3) je anorganická zlúčenina ytria a chlóru. Jedná sa o pevnú látku, ktorá je dobre rozpustná ako v polárnych (voda, etanol), tak aj v nepolárnych (pyridín. ..) rozpúšťadlách

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid ytritý existuje v dvoch formách, bezvodý YCL3 a tiež ako hexahydrát YCL3 • 6 H2O, obe formy sú biele pevné a dobre rozpustné látky. Jeho kryštalická štruktúra je podobná štruktúre mnohých zlúčenín ako napríklad chloridu hlinitému.

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Čistý chlorid ytritý sa pripravuje z oxidu ytritého Y2O3[1][2] alebo zo svojho hexahydrátu YCl3 • 6 H2O[3] a chloridu amónneho, pričom u oboch postupov vzniká ako komplexný medziprodukt chlorid amónno-ytritý (NH4)2[YCl5]:

10 NH4Cl + Y2O3 → 2 (NH4)2[YCL5] + 6 NH3 + 3 H2O
YCl3 • 6 H2O + 2 NH4Cl → (NH4)2[YCL5] + 6 H2O

Medziprodukt sa následne rozloží zahriatím podľa rovnice:

(NH4)2[YCL5] → 2 NH4Cl + YCL3

Reakciou oxidu ytritého s kyselinou chlorovodíkovou vzniká hexahydrát, z ktorého nemožno pripraviť zahriatím bezvodý chlorid ytritý, namiesto toho vzniká oxychlorid.

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. G. Meyer. The Ammonium Chloride Route to Anhydrous Rare Earth Chlorides-The Example of YCl3. Inorganic Syntheses, 1989, roč. 25, s. 146–150. ISSN 0073-8077. DOI10.1002/9780470132562.ch35. (po anglicky)
  2. Frank T. Edelmann; P. Poremba. Synthetic Methods of Organometallic and Inorganic Chemistry VI. Ed. Wolfgang A. Herrmann. Stuttgart, Nemecko : Georg Thieme Verlag, 1997. ISBN 3-13-103021-6. (po anglicky)
  3. M. D. Taylor; C. P. Carter. Preparation of anhydrous lanthanide halides, especially iodides. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry, 1988, roč. 24, čís. 4, s. 387–391. ISSN 0073-8077. DOI10.1016/0022-1902(62)80034-7. (po anglicky)

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid yttritý na českej Wikipédii.