Choroby cievovky a sietnice (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

H30 - H36: Choroby cievovky a sietnice je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do VII. kapitoly MKCH-10 - Choroby oka a jeho adnexov.


H30 - ZÁPAL CIEVOVKY A SIETNICE - CHORIORETINITIS
 • H30.0 - Ložiskový chorioretinálny zápal
  • Ložisková
   • chorioretinitis
   • choroiditis
   • retinitis
   • retinochoroiditis
 • H30.1 - Roztrúsený chorioretinálny zápal
  • Roztrúsená
   • chorioretinitis
   • choroiditis
   • retinitis
   • retinochoroiditis
  • Nezahŕňa:
   • exudatívnu retinopatiu (H35.0)
 • H30.2 - Cyclitis posterior
  • Pars planitis
 • H30.8 - Iné chorioretinálne zápaly
  • Haradova choroba
 • H30.9 - Nešpecifikovaný chorioretinálny zápal
  • Chorioretinitis NS
  • Choroiditis NS
  • Retinitis NS
  • Retinochoroiditis NS


H31 - INÉ CHOROBY CIEVOVKY
 • H31.0 - Chorioretinálne jazvy
  • Škvrnité jazvy zadného pólu (pozápalové) (poúrazové)
  • Solárna retinopatia
 • H31.1 - Degenerácia cievovky
  • Atrofia cievovky
  • Skleróza cievovky
  • Nezahŕňa:
   • angioidné pásy cievovky (H35.3)
 • H31.2 - Hereditárna dystrofia cievovky
  • Choroiderémia
  • Dystrofia cievovky (centrálna areolárna) (generalizovaná) (peripapilárna)
  • Dystrofia gyrata cievovky
  • Nezahŕňa:
   • ornitinémiu (E72.4)
 • H31.3 - Krvácanie a puknutie cievovky
  • Krvácanie cievovky
   • NS
   • expulzívne
 • H31.4 - Odchlopenie cievovky
 • H31.8 - Iné špecifikované choroby cievovky
 • H31.9 - Nešpecifikované choroby cievovky


H32* - CHOROBY CIEVOVKY A SIETNICE PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • H32.0* - Chorioretinálny zápal pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
  • Chorioretinitída
   • syfilitická, neskorá (A52.7†)
   • toxoplazmová (B58.0†)
   • tuberkulózna (A18.5†)
 • H32.8* - Iné chorioretinálne choroby pri chorobách zatriedených inde


H33 - ODLÚPENIE SIETNICE - AMOTIO RETINAE A NATRHNUTIE SIETNICE - RUPTURA RETINAE
 • Nezahŕňa:
  • odlúpenie pigmentového epitelu sietnice (H35.7)
 • H33.0 - Odlúpenie sietnice s natrhnutím sietnice
  • Trhlinové odlúpenie sietnice
 • H33.1 - Retinoschíza a cysty sietnice
  • Cysta ora serrata retinae
  • Parazotárna cysta sietnice NS
  • Pseudocysta sietnice
  • Nezahŕňa:
   • kongenitálnu retinoschízu (Q14.1)
   • mikrocystoidnú degeneráciu sietnice (H35.4)
 • H33.2 - Serózne odlúpenie sietnice
  • Odlúpenie sietnice
   • NS
   • bez trhliny sietnice
  • Nezahŕňa:
   • centrálnu seróznu chorioretinopatiu (H35.7)
 • H33.3 - Trhliny sietnice bez odlúpenia
  • Podkovovitá trhlina sietnice bez odlúpenia
  • Okrúhla diera sietnice bez odlúpenia
  • Operculum (vrchnáčik) sietnice bez odlúpenia
  • Trhlina sietnice NS
  • Nezahŕňa:
   • chorioretinálne jazvy po operácii odlúpenia sietnice (H59.8)
   • periférnu degeneráciu retiny bez trhliny (H35.4)
 • H33.4 - Odlúpenie sietnice ťahom
  • Proliferačná vitreoretinopatia s odlúpením sietnice
 • H33.5 - Iné odlúpenie sietnice


H34 - CIEVNE OKLÚZIE SIETNICE
 • Nezahŕňa:
  • amaurosis fugax (G45.3)
 • H34.0 - Prechodná oklúzia stredovej tepny sietnice
 • H34.1 - Oklúzia a centralis retinae
 • H34.2 - Iné oklúzie stredovej tepny sietnice
  • Hollenhorstove plaky
  • Sietnicová
   • artériová oklúzia
   • vetvy
   • čiastočná
   • mikroembólia
 • H34.8 - Iné cievne oklúzie sietnice
  • Oklúzia žily sietnice
   • centrálna
   • začiatočná
   • čiastočná
   • prítoková
 • H34.9 - Nešpecifikovaná cievna oklúzia sietnice


H35 - INÉ CHOROBY SIETNICE
 • H35.0 - Retinopatia pozadia a cievne zmeny sietnice
  • Zmeny ciev sietnice
  • Sietnicové (á)
   • mikroaneuryzmy
   • neovaskularizácia
   • perivaskulitída
   • varixy
   • obalenie ciev
   • vaskulitída
  • Retinopatia
   • NS
   • pozadia NS
   • Coatsova
   • exsudatívna
   • hypertenzná
 • H35.1 - Retinopatia nedonosených (praeniaturonum)
  • Retrolentálna fibroplázia
 • H35.2 - Iná proliferatívna retinopatia
  • Proliférna vitreo-retinopatia
  • Nezahŕňa:
   • proliferatívnu vitreo-retinopatiu s odlúpením sietnice (H33.4)
 • H35.3 - Degenerácia makuly a zadného pólu oka
  • Angioidné pásy makuly
  • Cysta makuly
  • Drúzy (degeneratívne) makuly
  • Otvor makuly
  • Zvrásnenie makuly
  • Kuhntova-Juniusova degenerácia
  • Senilná makulárna degenerácia (atrofická) (exudatívna)
  • Toxická makulopatia
  • Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajšej príčiny (XX. kapitola) na identifikovanie lieku, ak je liek kauzálnym faktorom.
 • H35.4 - Periférna degenerácia sietnice
  • Degenerácia sietnice
   • NS
   • mriežkovitá
   • mikrocystická
   • palisádová
   • dlaždicovitá
   • sieťová
  • Nezahŕňa:
   • degeneráciu s trhlinou sietnice (H33.3)
 • H35.5 - Hereditárna dystrofia sietnice
  • Dystrofia
   • sietnice (albipunctata) (pigmentová) (vitelliformis)
   • tapetoretinálna
   • vitreoretinálna
  • Retinopatia pigmentosa
  • Stargardova choroba
 • H35.6 - Sietnicové krvácanie
 • H35.7 - Oddelenie vrstiev sietnice
  • Centrálna serózna chorioretinopatia
  • Odlúpenie pigmentového epitelu sietnice
 • H35.8 - Iné špecifikované choroby sietnice
 • H35.9 - Nešpecifikované choroby sietnice


H36* - CHOROBY SIETNICE PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • H36.0* - Diabetická retinopatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým číslom .3)
 • H36.8* - Iné choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde
  • Aterosklerotická retinopatia (I70.8†)
  • Profileratívna retinopatia pri kosáčikovitej anémii (D57.-†)
  • Retinálna dystrofia pri chorobách z napratania tukov (E75.-†)


Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]