Preskočiť na obsah

Chyba merania

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Chyba merania je rozdiel medzi skutočnou hodnotou meranej veličiny a hodnotou zistenou meraním. Každé meranie je zaťažené určitou chybou a ku správnej hodnote sa iba približuje. Počas merania sa uplatňujú vplyvy, ktoré sa prejavia odchýlkou medzi skutočnou a nameranou hodnotou reálne meranej veličiny. Do akej miery je rozdielnosť správnej a nameranej hodnoty, závisí od presnosti meracieho prístroja a presnosti meracej metódy.

Typy chýb[upraviť | upraviť zdroj]

Chyby, ktoré vznikajú počas merania, sú trojakého druhu: hrubé, sústavné a náhodné.

 1. hrubé:
  • sú spôsobené nepozornosťou, omylom, únavou pozorovateľa
  • prejavia sa tým, že sa nameraná hodnota nápadne odlišuje od ostatných hodnôt, takéto hodnoty potom v nasledujúcom spracovaní vylúčime
 2. náhodné:
  • vznikajú v dôsledku kolísajúcich rušivých vplyvov, nedajú sa odstrániť (napr. náhodné drgnutie do meracieho prístroja, prievan) a ťažko sa hľadajú
  • prejavia sa pri meraní v tom, že ak meriame opakovane, tak nedostaneme vždy tú istú hodnotu veličiny
  • ich vplyv znížime tak, že budeme merať opakovane (5 až 10-krát) a potom z týchto hodnôt spravíme aritmetický priemer
 3. systematické:
  • súvisia s použitou metódou merania a vlastnosťami použitých meradiel
  • prejavujú sa tak, že hodnota je buď o niečo menšia alebo väčšia (čiže hodnota veličiny je naklonená iba do jednej strany)
  • dajú sa zmenšiť použitím lepšej metódy merania alebo lepším meradlom.