Cinquain

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Cinquain (čítaj senkén) je básnická forma, ktorú vytvorila americká poetka Adelaide Craps na začiatku 20. storočia. Má ustálenú formu rovnako ako napr. haiku či tanka. Vlastne bola reakciou na tieto formy.
Tento žáner pozorného autora môže naučiť ako pôsobia jednotlivé slovné druhy na výstavbu básne. Pomenovanie pochádza z francúzštiny, je odvodené od slova päť a značí „päticu“, „súbor piatich prvkov“. Učí nás vyjadrovať sa stručne, jasne, hutne, k veci.

Pravidlá výstavby pre Cinquain[upraviť | upraviť zdroj]

Cinquain je päťveršová báseň.
Prvý verš je silno príznakové podstatné meno.
Druhý sú dve prídavné mená, ktoré 1. verš modifikujú, dávajú mu jedinečnejšie vlastnosti.
Tretí verš dynamizuje celú báseň, sú to tri slovesá. Posúvajú podstatné meno do zaujímavých situácií.
Štvrtý verš je nosný. Vyjadruje postoj autora, pripravuje báseň na pointu/ variuje pôvodný význam prvého verša. Skladá sa zo štyroch slov. Autor musí uvažovať nad výberom slov a ich skrátenou významovou kombináciou.
Piaty verš je opäť podstatné meno, ktoré určitým spôsobom, metaforicky, súvisí s tým prvým. A tak uzatvára celú báseň - /prirovnanie, metaforu/ do celku... Posledný verš – slovo je pointou, ktorá vytvára určitý estetický zážitok.

Šablóna na cinquain

 1. verš – Podmet
 2. verš – Prívlastok, prívlastok (vyjadrený prídavným menom, zhodný)
 3. verš – Tri prísudky (slovesné nerozvité holé)
 4. verš – kompozícia predmetová resp. príslovkového určenia
 5. verš – podmet – („metamorfovaný“ metaforovaný podmet z 1 verša)

Zásady[upraviť | upraviť zdroj]

Cinquain má niektoré zásady, ktoré je povinnosť dodržať, aby sa dal formálne považovať za cinquain:

 1. Nemusí mať nadpis, nadpis nahrádza prvý verš
 2. V cinquain je priestor pre jednu slovesnú osobu.
 3. Štvrtý verš by nemal presahovať do piateho
 4. Piaty verš je jedinečný a tvorí prepojenie s prvým
 5. Poskytuje priestor pre rozvíjanie viacerých motívov

Príklady[upraviť | upraviť zdroj]

Krajina
divoká, smädná
šermujem, vzdychám, lákam
sľubujem Ti svoju vernosť
Pathagonia

lečo
aromatické, paradajkové
bublá, vonia, láka
na slaninke s vajíčkom
večera

štetec
štíhly, elegantný
kĺže sa, tvorí, prezrádza
zatancoval mi bez hudby
erotika

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • Mathej Thomka, prezident združenia Madokýš