Core šamanizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Core šamanizmus (jadrový šamanizmus) je systém šamanských presvedčení a praxe, vytvorený Michaelom Harnerom. Core šamanizmus neobsahuje pevný systém presvedčení, či dogiem, ale je založený na skúsenosti šamanskej cesty. Tieto sú v zásade prístupné každému človeku, objavujú sa práve tak v pôvodných šamanských kultúrach, ako ich vo svojich skúsenostiach popísal Carlos Castaneda.

Predpoklad pre šamanské skúsenosti je zmenený stav vedomia, ktorý sa navodzuje napríklad halucinogénmi alebo pomocou perkusijných nástrojov. Harner a spolupracovníci Foundation for Shamanic Studies (Nadácie pre štúdium šamanizmu) používajú predovšetkým bubny a hrkálky. Typická frekvencia úderov bubna je okolo 220 úderov za minútu. V takomto šamanskom stave vedomia je citlivejšie vnímanie pre inak skrytú "niekaždodennú realitu". Probandi v šamanskom stave vedomia prichádzajú do kontaktu so spirituálnymi bytosťami v podobe zvieraťa (silové zviera) alebo bytosťami podobným človeku (učiteľ). Tak ako u šamanov pôvodných kultúr, účelom týchto kontaktov je získať spirituálnu silu, pomoc alebo liečenie.

Kritika[upraviť | upraviť zdroj]

Core šamanizmus, medzičasom celosvetovo rozšírený, bol kritizovaný často ako "spirituálna krádež" pôvodného kultúrneho bohatstva a z dôvodu vzniku umelých šamanov (Noel/Wallis). Obhajcovia core šamanizmu sa však odvolávajú na nové výskumy, v ktorých sa poukazuje na skutočnosť, že pojem šaman bol v priebehu storočí zneužívaný mnohými jednotlivcami a skupinami a preto podľa nich by sa pojem šaman nemal priraďovať len k určitým jedinečným etnikám, skupinám alebo kultúram (Harner, Uccusic).

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

  • Harner, Michael, The Way of the Shaman: A Guide to Power and Healing, Harper & Row Publishers, NY 1980. Česky: vyšlo pod názvom Cesta šamana - Jak probudit svůj vnitřní potenciál: DharmaGaia, Praha 2010, ISBN 978-80-86685-81-6
  • Jones, Peter N. Shamans and Shamanism: A Comprehensive Bibliography of the Terms Use in North America. 2008. Boulder: Bauu Press. ISBN 978-0-9820467-1-5
  • Kehoe, Alice. Shamans and Religion: An Anthropological Exploration in Critical Thinking. 2000. London: Waveland Press. ISBN 1-57766-162-1
  • Noel, Daniel C. Soul Of Shamanism: Western Fantasies, Imaginal Realities, Continuum International Publishing Group ISBN 0-8264-1081-2
  • Uccusic, Paul: Der Schamane in uns. Ariston, München 2000, ISBN 3-7205-2181-8.
  • Wallis, Robert J. Shamans/neo-Shamans: Ecstasy, Alternative Archaeologies and Contemporary Pagans. London: Routledge, 2003. ISBN 0-415-30203-X