Cyklistické trasy v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Cyklotrasa pri Malom Dunaji
Petržalské korzo

Cyklistické trasy (skrátene cyklotrasy) v Bratislave sú trasy slúžiace cyklistickej doprave, ktoré definuje Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy.[1] Turistické cyklotrasy sa značia podľa metodiky Slovenského cykloklubu.[2] Pojem cyklistická trasa môže znamenať buď trasu vyznačenú len (zvislým) značením (najmä cykloturiské trasy), alebo aj stavebné úpravy (napr. samostatné cestičky pre cyklistov).

Dopravné cyklotrasy[upraviť | upraviť zdroj]

Stará koncepcia cyklotrás[upraviť | upraviť zdroj]

V zmysle rozvojového dokumentu Cyklistická doprava v Bratislave sa cyklistické trasy z hľadiska významu a kompetencií pri zabezpečovaní ich rozvoja členia do troch základných kategórií:

 • Hlavné trasy vytvárajú kompletný systém prepájajúci jednotlivé často mesta a v extraviláne nadväzujú na nadmestské a medzinárodné cyklistické trasy. Ich rozvoj a realizácia je v kompetencii Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Ich celková navrhovaná dĺžka je 150 km.
 • Vedľajšie trasy sú rozvíjané v nadväznosti na hlavné trasy a vytvárajú plošnú sieť cyklistických cestičiek v jednotlivých mestských častiach. Ich realizácia je v kompetencii jednotlivých mestských častí.
 • Doplnkové trasy zabezpečujú prístup k objektom, rekreačným plochám a pohyb v ich tesnej blízkosti. Realizáciu zabezpečujú vlastníci objektov a areálov.

Nová koncepcia cyklotrás[upraviť | upraviť zdroj]

Nová koncepcia cyklotrás vznikla na pôde Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu a bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva 25. septembra 2014 ako bod 58 Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy a v rámci tohto bohu poslanci uznesením č. 1743/2014 schválili Návrh hlavných cyklistických komunikácií v Bratislave, ktorý aktualizoval pôvodný dokument.

 • Okruhy – Prepájajú jednotlivé radiály v pravidelnej vzdialenosti od centra. Označujú sa ako O1, O2, atď. Prvý okruh (historický) vedie okolo historického centra a je to východisko najdôležitejších radiál. Okruhy majú pridelenú zelenú farbu.
 • Radiály – Tvoria spojnice centra mesta s ostatnými časťami. Vedú sa najpriamejšiou, bezpečnou a plynulou trasou. Radiály začínajúce na 1. okruhu sa označujú ako R11, R12, …, radiály začínajúce na 2. okruhu sa označujú ako R21, R22 atď. Radiály majú pridelenú modrú farbu.
 • Spojky – Zahusťujú sieť okruhov a radiál. Spojky majú pridelenú žltú farbu.

Hlavné cyklotrasy podľa starej koncepcie[upraviť | upraviť zdroj]

Medzinárodná dunajská cesta Dunajská cyklistická cesta je súčasťou medzinárodnej trasy z Nemecka cez Rakúsko a Slovensko do Maďarska. Na území Bratislavy vedie od hraničného priechodu Berg s Rakúskom po pravobrežnej hrádzi Dunaja celým územím Petržalky až po mestskú časť Čunovo, cez ktorú je prepojená na hraničný prechod Rajka s Maďarskom (dĺžka 22,2 km). Druhá ľavobrežná vetva trasy prechádza cez Prístavný most na ľavú stranu Dunaja a pokračuje po hrádzi súbežne s tokom Dunaja až po hranicu mesta (dĺžka 15,5 km).

Posledný chýbajúci úsek medzi Starým mostom a Mostom SNP bol otvorený 2. mája 2012[3].

Medzinárodná moravsko-dunajská cesta Začína na ľavobrežnej strane Dunaja pod Mostom SNP a pokračuje nábrežím popri Karloveskej zátoke a Devínskej ceste do Devína, odkiaľ vedie pozdĺž rieky Moravy po Devínske jazero (dĺžka 22 km) a ďalej smerom na Záhorie a Moravu. V Devínskej Novej Vsi je navrhnutá odbočka tejto trasy smerom na Rakúsko (Schlosshof, Marchegg).

V súčasnosti existuje úsek od Nového mostu po River Park (1,2 km), od Karloveského ramena po most na ostrov Sihoť (1,9 km) a úsek z Devína po hranice mesta (12,2 km).

Pripravuje sa dobudovanie a obnovenie trasy v úseku Lanfranconi - Most SNP a dočasné víkendové opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cyklistov na Devínskej ceste do definitívneho dobudovania tohto úseku, či už cez ostrov Sihoť alebo vybudovaním cyklocestičky popri Devínskej ceste. V roku 2012 bol otvorený Cyklomost slobody z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu.

Záhorská cesta Na území mesta vedie od Devína po Devínsku Novú Ves súbežne s Moravsko-dunajskou cestou, od Devínskej Novej Vsi po Devínske jazero na komunikácii popri železnici (dĺžka 10 km). Vyznačená je v celej dĺžke.
Vajnorská cesta Začína na nábreží pod Mostom SNP a vedie popri vnútornom dopravnom okruhu, pozdĺž Vajnorskej ulice s pokračovaním cez mestskú časť Vajnory až na hranice mesta (dĺžka 12,2 km). Jej vetva prepája Vajnory s Račou (dĺžka 3,0 km).
Karpatská cesta Prepája medzinárodné dunajské cesty do priestoru Malých Karpát. Vedie cez Most Lanfranconi a Mlynskú dolinu do dopravne upokojených priestorov Železnej studienky (dĺžka 3,7 km).
Dúbravská trasa Vedie z Karlovej Vsi Líščím údolím do Dúbravky a Devínskej Novej Vsi (dĺžka 11,2 km). Obsahuje vetvu Harmincova - Patrónka (dĺžka 2,8 km).
Lamačská trasa Vedie od Patrónky cez Lamač do Záhorskej Bystrice (dĺžka 9,5 km).
Račianska trasa Vedie od Starého mosta cez Špitálsku, Blumentálsku a Kukučínovu ulicu smerom na Krasňany a Raču po hranicu mesta (dĺžka 11,1 km).

Od jesene 2012 je v realizácii úsek na Špitálskej ulici a Americkom námestí, kde bude po dokončení vyznačená cyklotrasa kombináciou cyklopruhov a koridorov pre cyklistov.

Ružinovská trasa Vedie z Kamenného námestia cez Cintorínsku, Poľnú, Páričkovu, Trenčiansku a Ružinovskú ulicu na Zlaté piesky s vetvou do Vrakune a Podunajských Biskupíc (dĺžka 16 km). Zahŕňa aj prepojenie Košická ulicaJégého ulicaRačianska ulica (dĺžka 2,75 km).

25.9.2011 bola otvorená časť trasy na Košickej ulici od Mlynských nív cez Dulovo námestie po už vybudovaný úsek na Trenčianskej[4].

Trasa Malý Dunaj Trasa vedie od Medzinárodnej dunajskej cesty popri toku Malého Dunaja (dĺžka 2,8 km).
Ružinovská tangenta Vedie po uliciach Zátišie, Tomášikova ulica, Slovnaftská ulica a prepája cyklotrasy od Račianskej ulice po Malý Dunaj (dĺžka 6,5 km) a ďalej pokračuje pozdĺž Slovnaftskej ulice do Podunajských Biskupíc a na Lieskovskú cestu (dĺžka 8,25 km).
Starohájska trasa Vedie od Starého mosta popri Chorvátskom ramene s napojením na dunajskú cyklotrasu s vetvou po Starohájskej ulici (dĺžka 5,6 km) doplnená o prepojenie pozdĺž Kutlíkovej ulice.

V príprave je úsek prepájajúci Chorvátske rameno a Starohájsku ulicu cez Námestie hraničiarov.

Petržalské korzo Začína pri Moste SNP a vedie po Petržalskom korze k železničnej stanici Petržalka (dĺžka 2,35 km) a pokračuje po hranicu mesta po Kopčianskej ulici s vetvou ku Chorvátskemu ramenu (dĺžka 2,75 km).
Centrum Táto skupina cyklotrás v dĺžke 10,2 km zahŕňa:

V roku 2012 bola vyznačnená časť okruhu okolo historického centra (Jesenského ulica, dolná časť Námestia SNP). V auguste 2013 bol vybudovaný cyklopriechod na Prístavnej ulici.[6] Na jeseň 2013 bola zrealizovaná cyklotrasa na Májkovej ulici.[7]

V príprave je úsek na nábreží medzi Mostom SNP a Starým mostom[8] a na Pribinovej ulici[9].

Okruhy a radiály podľa novej koncepcie[upraviť | upraviť zdroj]

Okruh Trasa
Historický okruh O1 Rybné námestie – Židovská – Kapucínska – Hurbanovo námestie – Štúrova – Námestie SNP – Kamenné námestie – Jesenského – Hviezdoslavovo námestie – Rybné námestie
Staromestský okruh O2 Rybné námestie – Židovská – Staromestská – Štefánikova – Hlavná stanica – Palárikova – Dobšinského – Smrečianska - Račianske mýto – Legionárska – Karadžičova – Dostojevského rad – Gondova – Fajnorovo nábrežie – Rázusovo nábrežie – Rybné námestie
3. okruh O3 Hlavná stanica – Palárikova – Dobšinského – Smrečianska – Račianske mýto – Račianska – Kominárska – Trnavské mýto – Miletičova – Košická – Most Apollo – hrádza – Viedenská cesta – Most SNP
4. okruh O4 Križovatka Jozefa Čabelku – Jarošova – Bajkalská – Prístavný most – Ekonomická univerzita – Bulíkova – Haanova – Furdekova – Námestie hraničiarov – Rusovská cesta
5. okruh O5 Kutlíkova – Pajštúnska – Bratská – Kapitulské polia – Most Lanfranconi – Mlynská dolina – Pri Habánskom mlyne – Opavská – Ďurgalova – Jahodová – Uhrova – Bárdošova – Na Revíne – Bárdošova – Bellova – Ôsma – Brusnicová – Krahulčia – Sliačska – Račianska – Jánoškova – Kukučínova – Pluhová – Gavlovičova – Hattalova – Zátišie – Tomášikova – Kaštieľska – Parková – Jastrabia – Komárňanská
6. okruh O6 Severná časť: Harmincova – Valentína Matrku

Východná časť: ŽST Vinohrady – Istrochem – Mierová kolónia – Trnávka – Vrakunská cesta – Mlynské luhy
Južná časť: Chorvátske rameno – Lietavská - Zadné lúky – Kapitulské pole

7. okruh O7 Severná časť: Dúbravčická – Podháj

Východná časť: Pekná cesta – Račianska – Žabí majer – Bojnická – Galvaniho – Mlynské luhy

8. okruh O8 Severná časť: Cyklomost Slobody – Na mýte – Istrijská – Eisnerova – predĺženie Eisnerovej po cestu I/2

Východná časť: Rača – Východné – Zlaté piesky
Južná časť: Podunajské Biskupice – Lieskovec – 6. most cez Dunaj (D4) – hrádza – Jarovce – Jazerná – Morušová – Pílová

9. okruh O9 Severná časť: Cyklomost Slobody – Mlynská – Jána Jonáša – Záhorská Bystrica

Východná časť: Rača – Rybničná – Vajnory
Južná časť: hrádza – Rusovce

10. okruh O10 Východná časť: Svätý Jur – JuRaVa – Ivanka pri Dunaji
Radiála Trasa
Dúbravská radiála R11 Rybné námestie – ľavobrežné nábrežie Dunaja – Most Lanfranconi – Botanická – Líščie údolie – Park SNP – Dúbravka – Bory – Volkswagen
Lamačská radiála R12 Hurbanovo námestie – Banskobystrická – Námestie slobody – Štefanovičova/Leškova – Hlboká cesta – Prokopa Veľkého – Brnianska – Patrónka – K Železnej studienke – Cesta na Červený most – Zidiny – Segnáre – Pod násypom – Hodonínska – Bratislavská
Račianska radiála R13 Hurbanovo námestie – Obchodná – Radlinského – Floriánske námestie – Radlinského – Račianska – Hlinická – Hubeného – Kadnárova – Kubačova – Rustaveliho – Pri vinohradoch
Vajnorská radiála R14 Hurbanovo námestie – Obchodná – Radlinského – Floriánske námestie – Blumentálska – Trnavské mýto – Vajnorská – Cesta na Senec – Vajnory
Ružinovská radiála R16 Kamenné námestie – Špitálska – Americké námestie – Odborárske námestie – Záhradnícka – Ružinovská – Na piesku – Brezová – Dvojkrížna
Prievozská radiála R17 Kamenné námestie – Dunajská – Mlynské nivy – Hraničná – Stachanovská
Petržalská radiála R18 Kamenné námestie – Štúrova – Starý most – Jantárová cesta – Janíkov dvor – Petržalka juh – Jarovce – Rusovce
Kopčianska radiála - Petržalské korzo R19 Rybné námestie – Most SNP – Petržalské korzo – Kopčianska
Priečna os R20 Hlavná stanica – Námestie Franza Liszta – Štefanovičova – Imricha Karvaša – Floriánske námestie – Májkova – Odborárske námestie – Sasinkova – Poľná – Budovateľská – Autobusová stanica – Chalupkova – Košická
Hradná R21 Zámocká – hrad – Búdková – Slávičie údolie – Staré grunty
Kramárska radiála R22 Kapucínska – Pilárikova – Kozia – Šulekova – Timravina – Mišíkova – Havlíčkova – Prokopa Veľkého – Lesná – Gorazdova – Ďurgalova – Jahodová – Jakubíkova – Magurská
Páričkova – Trenčianska R26 Páričkova – Dulovo námestie – Trenčianska
Malodunajská radiála R27 Šafárikovo námestie – Pribinova – Prístavná – ľavobrežná hrádza – Malý Dunaj
Čunovská radiála R28 Most Apollo – pravobrežná hrádza Dunaja – Čunovo
Wolfsthalská radiála R29 Most SNP – pravobrežná hrádza Dunaja – hraničný priechod Petržalka-Berg – Kapitulské polia
Podkarpatská radiála R33 Tupého – Lipovinová – Muštová – Horská – Vtáčikova – Alstrova – Pri vinohradoch
Novomestská radiála R34 Trnavské mýto – Kukučínova
Trnávska radiála R35 Trnavské mýto – Trnavská cesta – Rožňavská – Zlaté Piesky
Biskupická radiála R36 Prievozská – Gagarinova – Mlynské luhy – Prúdová – Slnečnicová – Hrušovská – Čučoriedková – Podunajská – Gagarinova – Komárovská – Nákovná – Biskupická – Ulica padlých hrdinov – Devätinová – Vinohradnícka
Chorvátske rameno R38 Celomestské centrum – Chorvátske rameno
Karloveská radiála R41 Riviéra – Karloveská – križovatka s Harmincovou
Dolnohonská radiála R47 Prístavný most – Slovnaftská – Kazanská
Starohájska – Dolnozemská R48 Chorvátske rameno – Námestie hraničiarov – Starohájska – Dolnozemská cesta – Petržalka juh (Slnečnice)
Devínska radiála R51 Most Lanfranconi – Devínska cesta – Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero
Patrónka – Dúbravka – Devínska Nová Ves R52 Patrónka – Dúbravská cesta – Polianky – Húščavova – Beňovského – Alexyho – Dražického/Na Vrátkach – Agátová – Devínska Nová Ves
Letisková radiála R55 Trnavská cesta – Ivanská cesta – Letisko
Juhozápadná radiála R59 hraničný prechod Berg – nová komunikácia juhozápadne od diaľnice D2 – trojmedzie SK/H/AT
Krčace – Lamač R61 Štadión ŠKP – Zimný štadión – Beňovského – Lamačská cesta – Hodonínska
Východná radiála R74 Východné – Račiansky potok
Východné – Vajnory R84 Východné – Vajnory
Ivánska radiála R85 Južný a západný breh jazera Zlaté piesky – Cesta na Senec – hranica mesta

Cykloturistické trasy[upraviť | upraviť zdroj]

Značenie cykloturistických trás sa realizuje v súlade s STN 01 8028 Cykloturistické značenie. Centrálna evidencia cyklotrás na Slovensku je v Ústredí SCK, kde sa prideľujú i evidenčné čísla. Niektoré z týchto cyklotrás prechádzajú aj územím Bratislavy. Značenie tvorí súbor prvkov orientačných a informačných cyklotabuliek a maľovaná značka "C" v teréne. Prakticky sa trasy delia na trasy pre cestné a horské bicykle. Vyznačené sú 4 farbami - červenou, modrou, zelenou a žltou. Červené sú diaľkové cyklomagistrály, ostatnými farbami sú vyznačené regionálne trasy [10].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy [online]. Oficiálne stránky hlavného mesta Bratislava, rev. 2008-12-15, [cit. 2010-12-23]. Dostupné online. (slovenský jazyk)
 2. Cykloklub [online]. Cykloklub, [cit. 2010-12-23]. Dostupné online. (slovenský jazyk)
 3. http://bratislava.sme.sk/c/6360098/novy-most-so-starym-spaja-novy-cyklisticky-chodnik.html
 4. http://bratislava.sme.sk/c/6069965/primator-dnes-popoludni-otvori-prvu-mestsku-cyklotrasu.html
 5. Územný plán hlevného mesta SR Bratislavy (.pdf) [online]. Oficiálne stránky hlavného mesta Bratislavy, [cit. 2010-12-23]. Dostupné online. (slovenský jazyk)
 6. FEIK, Michal. Priechod pre cyklistov Prístavná ulica - Prístavný most (19.8.) [online]. Bratislava, 2013-08-19, [cit. 2014-01-10]. Dostupné online. (slovenský jazyk)
 7. Cyklotrasa Májkova – Odborárske nám. (R10D) vo výstavbe [online]. Cyklokoalícia, 2013-10-28, [cit. 2014-01-10]. Dostupné online. (slovenský jazyk)
 8. Nábrežie (Nový most - Starý most) [online]. Participatívny strom Bratislava, [cit. 2013-03-04]. Dostupné online. Archivované 2013-11-25 z originálu. (slovenský jazyk)
 9. Pribinova ulica [online]. Participatívny strom Bratislava, [cit. 2013-03-04]. Dostupné online. Archivované 2014-01-10 z originálu. (slovenský jazyk)
 10. Značenie cyklotrás na Slovensku: [online]. Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava, [cit. 2010-12-23]. Dostupné online. (slovenský jazyk)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]