Cyklistické trasy v Nitre

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cyklistické trasy (skrátene cyklotrasy) v Nitre tvoria sieť cyklistickej dopravy na území mesta Nitra. V súčasnosti existuje vyše 14 km takýchto trás. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie siete o ďalších 26 km. Vhodné lokality na ďalšiu výstavbu sú Chrenová, Klokočina, Mlynárce, Párovce, či Staré mesto.

Typy cyklotrás[upraviť | upraviť zdroj]

V Nitre je možné vidieť 2 druhy cyklotrás:

 • Plnohodnotná cyklotrasa – je to väčšinou asfaltová cesta so šírkou 1,5 – 2 m určená výlučne pre bicykle, kolieskové korčule a pod. Môže byť rozdelená na dva pruhy pre dva smery jazdy. Je vybudovaná ako cyklotrasa:
 • Cyklotrasa v polprofile – je to chodník pozostávajúci z asfaltovej a mlatovej (zámková dlažba) časti, kde asfaltová má slúžiť prednostne pre cyklistov a korčuliarov a mlatová pre chodcov. V Nitre sú to cyklotrasy:

Podmienky pre vývoj cyklistickej dopravy a jej využitia ako ekologickej dopravy[upraviť | upraviť zdroj]

Aby mohla cyklistická doprava začať fungovať v rámci mesta ako ekologická doprava, musia byť splnené:

 • kvantitatívne podmienky:
  • rozsah siete ako takej, súčasná sieť je hlboko poddimenzovaná
  • hustejšia výstavba trás tam, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí (Staré mesto)
  • spojenie všetkých troch sídlisk so Starým mestom a navzájom
 • kvalitatívne podmienky:
  • dostupnosť cyklotrás – od roku 2011 pomáha cyklobusová linka, ktorá je súčasťou MHD
  • kvalita povrchu a okolia cyklotrás – problematický môže byť úsek okolo Mostnej ulice alebo internátu Mladosť.
  • vybavenie cyklotrás – lavičky, osvetlenie a pod. V súčasnosti je jediný takto vybavený úsek cyklotrasy popri rieke Univerzitný most – Zoborský most. Zmeniť to má plán doplnenia na nové, ale aj staré cyklotrasy.
  • preferencia bicyklov pred inými prostriedkami

Existujúce trasy[upraviť | upraviť zdroj]

Okolo Starého mesta po hrádzi rieky Nitra (3,6 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Trasa sa začína na križovatke ulíc Štúrova, Česko-slovenskej armády a Wilsonovho nábrežia v Starom meste. Pokračuje cez Univerzitný most a napája sa na hrádzu rieky Nitra, kde prechádza dvomi mimoúrovňovými križovatkami pri Chrenovskom a Zoborskom moste, riešenými vedením popod vozovku mostov. Trasa pokračuje popri parku po hrádzi, pretínajúc ulicu Vodná. V budúcnosti bude pokračovať až po križovatku s Bratislavskou oproti Dubíkovej. Trasa bude merať 5,4 km, z čoho vybudovaných je 3,6 km.

Klokočina I. – Klokočina III. (2,3 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Cyklotrasa je vybudovaná v tzv. polprofile, kedy polovica chodníka má asfaltový povrch a je určená pre cyklistov, a druhá polka je zo zámkovej dlažby a je určená pre chodcov. Trasa začína pri križovatke Pražská – Hviezdoslavova, pokračuje pozdĺžne po pravej strane Hviezdoslavovej triedy, pretína križovatky Hviezdoslavova – Mikovíniho – Pavla Straussa, Hviezdoslavova – Mikovíniho – Dolnočermánska a Hviezdoslavova – Čajkovského – Baničova. Končí na križovatke s Kmeťovou ulicou. Za cieľ má spojiť najväčšie sídlisko so zvyškom cyklotrás. V úseku od križovatky Mikovíniho pod Kmeťovu je cyklotrasa vedená po oboch stranách Hviezdoslavovej. Výstavba bola niekoľkokrát pozastavená, kvôli rozporuplnosti využitia, keďže väčšina dĺžky je situovaná do ostrého kopca. V súčasnosti je výstavba pozastavená a chýba úsek na Čermánskej (juhovýchodnej) strane – od Kmeťovej po zastávku MHD Čajkovského.

Mestský park Sihoť (1 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Trasa sa začína v križovatke s nábrežnou cyklotrasou, vedie po koniec parku, kde odbočí na cestu vedúcu pozdĺž kúpaliska. Pri rieke sa zatáča doľava a pokračuje priamo až ku jazeru Hangócka. Sieť dopĺňajú ďalšie rôzne cestičky okolo jazera.

Staré mesto – Chrenová (1,8 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Cyklotrasa začína v križovatke Štúrova – Česko-slovenskej armády – Wilsonovo nábrežie, pokračuje cez Univerzitný most pozdĺž Triedy Andreja Hlinku po OC Centro, kde sa rozdeľuje na 2 vetvy. Severozápadná ide po Chrenovský most, kde sa napája na cyklotrasu okolo rieky. Severovýchodná pokračuje pozdĺž Triedy Andreja Hlinku po križovatku s Lomnickou ulicou.

Staré mesto – Zobor (2,1 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Trasa vedie od podjazdu popod Zoborský most cez Brezový háj podjazdom popod Severný obchvat po križovatku Drážovská – Svätourbanská. Odtiaľ po Drážovskej ulici až po Prameň Šindolka.

Staré mesto – Horné Krškany – Dolné Krškany (2,5 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Trasa vedie od križovatky Štúrova – Česko-slovenskej armády – Wilsonovo nábrežie smerom k Univerzitnému mostu. Pred ním sa odkláňa a pokračuje juhovýchodným smerom ku rieke. V súčasnosti sa končí v križovatke s Krškanskou ulicou v Horných Krškanoch. Trasa bude v budúcnosti pokračovať ako polprofilová cyklotrasa až po Biovetskú ulicu, kde sa ukončí.

Plánované trasy[upraviť | upraviť zdroj]

Golianova – Partizánska (1,2 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Navrhnutá je jednostranne ako polprofilová cestička. Začína v križovatke ulíc Kmeťova – Golianova – Hornočermánska, pretína Hviezdoslavovu triedu a končí v križovatke Kmeťova – Na Hôrke – Partizánska.

Golianova – Hviezdoslavova (0,7 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Celá trasa vedie popri Dolnočermánskej ulici od budovy Matice Slovenskej po križovatku Hviezdoslavova – Mikovíniho – Dolnočermánska

Mlynárce – Klokočina (2,2 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Navrhnutá je ako pokračovanie nábrežnej cyklotrasy od hrádze rieky prechodom cez Bratislavskú po Dubíkovej, Štúrovej, cez žel. priecestie Mlynárce a po Kmeťovej až po križovatku s ulicami Na Hôrke a Partizánska.

Chrenová – Janíkovce (4 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Trasa bude pokračovaním už existujúcej trasy Staré mesto – Chrenová. Jej účelom bude spojiť lokalitu Janíkovce so sídliskom Chrenová, parkom a centrom mesta. Budovanie úseku Dlhá - Janíkovce je plánované v roku 2014.

Dražovce – Mestský park (3,8 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Navrhovaná trasa začína na lávke pri mestskom parku a pokračuje popri kanáli Dobrotka popod Severný obchvat až po cestu I/64. Popri nej pokračuje okolo okružnej križovatky Priemyselný park Sever až po MČ Dražovce.

Klokočina – Staré mesto cez Borinu (1,4 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Rekreačná trasa pre náročnejších zo sídliska Klokočina cez lesopark Borina popri cintoríne k okružnej križovatke Hollého v smere do centra mesta. Navrhuje sa ako cestička pre cyklistov, v úseku cez lesopark s mlatovým povrchom.

Chrenová – Kalvária (2,1 km)[upraviť | upraviť zdroj]

Trasa z jestvujúcej cyklotrasy Triedy A. Hlinku po Akademickej ulici v dotyku s výstaviskom Agrokomplex, po hrádzi potoka Selenec s prekrižovaním rieky Nitra na rekreačnú nábrežnú cyklotrasu. Prepojenie na nábrežnú cyklotrasu si bude vyžadovať vyššie investície z dôvodu výstavby lávky cez rieku. V opačnom prípade bude od konca trasy pred riekou možnosť rekreačného využitia existujúcich spevnených i prašných ciest s prepojením až k letisku Janíkovce a k premosteniam rieky do MČ Dolné Krškany.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]