Dátum minimálnej trvanlivosti (potraviny)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dátum minimálnej trvanlivosti (potraviny) (skratka DMT) je (v EÚ) dátum, do ktorého si potravina, ak je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti. [1]

Po uplynutí tohto dátumu je stále bezpečné tieto potraviny konzumovať, ak boli dodržané podmienky skladovania a nie je porušený obal, ale mohli by stratiť svoju bežnú chuť a textúru. Ak je potravina s dátumom minimálnej trvanlivosti otvorená, je nevyhnutné dodržovať všetky pokyny na jej používanie (napr. po otvorení spotrebujte do troch dní).[2]

Potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, je zakázané uvádzať na trh, s výnimkou bezodplatného prevedenia na osoby vykonávajúce činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb, ale iba ak sú potraviny stále bezpečné.[3] Slovensko je jedna z mála krajín Európskej únie, ktoré zakazujú predaj potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, čo podľa OECD môže prispievať k zmätku medzi spotrebiteľmi a vzniku zbytočného potravinového odpadu.[4]

Forma uvádzania[upraviť | upraviť zdroj]

Dátum minimálnej trvanlivosti sa uvádza takto[1]:

a) dátum sa uvádza za slovami:
„Minimálna trvanlivosť do …“, ak sa v dátume uvádza deň,
„Minimálna trvanlivosť do konca …“ v ostatných prípadoch;
b) za slovami uvedenými v písmene a) nasleduje buď samotný dátum, alebo odkaz na to, kde je na označení tento dátum uvedený. Ak je to potrebné, za týmito údajmi sa uvedie opis podmienok skladovania, ktoré je nutné dodržať, ak sa má výrobok uchovať počas určeného obdobia;
c) dátum pozostáva zo dňa, mesiaca a prípadne roka v tomto poradí a v nekódovanej podobe. Ak však ide o potraviny:
ktoré sa neuchovávajú viac ako tri mesiace, stačí uviesť deň a mesiac,
ktoré sa uchovávajú viac ako tri, ale nie viac ako 18 mesiacov, stačí uviesť mesiac a rok,
ktoré sa uchovávajú dlhšie ako 18 mesiacov, stačí uviesť rok.

Výnimky[upraviť | upraviť zdroj]

V zásade sa uvedenie dátumu minimálnej trvanlivosti nevyžaduje, ak ide o[1]:

 • čerstvé ovocie a zeleninu vrátane zemiakov, ktoré neboli šúpané, krájané ani podobne upravené; táto výnimka sa nevzťahuje na naklíčené semená a podobné výrobky, ako sú napríklad klíčky strukovín,
 • vína, likérové vína, šumivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky z iného ovocia ako hrozno a nápoje, ktoré patria pod kód KN 2206 00 a ktoré sa získavajú z hrozna alebo hroznového muštu,
 • nápoje obsahujúce 10 a viac objemových percent alkoholu,
 • pekárske a cukrárske výrobky, ktoré sa na základe charakteru svojho obsahu bežne spotrebujú do 24 hodín od výroby,
 • vínny ocot,
 • kuchynská soľ,
 • cukor v pevnom stave,
 • cukrovinky pozostávajúce takmer výlučne z ochutených a/alebo prifarbených cukrov,
 • žuvačky a podobné výrobky určené na žuvanie.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004
 2. Ako majú spotrebitelia chápať význam dátumov "Dátum minimálnej trvanlivosti" a "Spotrebujte do" na balení potravín? [online]. Štátna veterinárna a potravinová správa, [cit. 2020-06-12]. Dostupné online.
 3. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, § 6, ods. 7
 4. V označovaní trvanlivosti potravín je Slovensko výnimočne prísne [online]. EURACTIV, [cit. 2020-06-12]. Dostupné online.