Dýchací plyn

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dýchací plyn je plyn, alebo zmes plynov určených na dýchanie. Ak nejde o čistý plyn (kyslík), nazýva sa aj dýchacia zmes.

Prirodzeným dýchacím plynom je vzduch. Iný dýchací plyn sa môže použivať z medicínskych dôvodov, alebo tam, kde je vzduch nedostupný alebo nevhodný na dýchanie. Väčšina umelých dýchacích plynov sa pripravuje zmiešavaním vzduchu s kyslíkom a/alebo inertnými plynmi.

Bezpečný dýchací plyn musí spĺňať tri základné podmienky:

 1. Musí obsahovať dostatočné množstvo kyslíka na podporu životných funkcií, udržiavanie vedomia a činnosti organizmu,
 2. nesmie obsahovať škodlivé zložky (najčastejšími neželanými prímesami dýchacích plynov sú oxid uhoľnatý a oxid uhličitý),
 3. nesmie sám o sebe nadobúdať škodlivé vlastnosti (napríklad kyslík je pri zvýšenom tlaku toxický).

Potápačské dýchacie plyny[upraviť | upraviť zdroj]

Čisté plyny[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kyslík (100% O2) je použiteľný len do hĺbky 6 m. Vo väčšej hĺbke (t. j. pri väčšom tlaku) sa prejavujú jeho toxické vlastnosti.

Dýchacie zmesi[upraviť | upraviť zdroj]

Štandardné zmesi[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vzduch (21 % O2) je najčastejšie používaný potápačský dýchací plyn. Medzi jeho výhody patrí, že je lacný, všade dostupný, jednoducho sa používa a nevyžaduje si používanie špecializovaného výstroja. Nevýhodou vzduchu je, že pre väčšinu potápačov je použiteľný len do hĺbky 30–40 metrov. Vo väčšej hĺbke sa prejavujú narkotické vlastnosti dusíka (dusíková narkóza).
 • Nitrox je zmes vzduchu a kyslíka. Označuje sa skratkou EAN (Enriched Air Nitrox) s uvedením percentuálneho podielu kyslíka v zmesi. Používa sa namiesto vzduchu, pretože obsahuje menší podiel dusíka než vzduch a čiastočne tak eliminuje jeho narkotické vlastnosti. V závislosti od obsahu kyslíka je použitie konkrétnej nitroxovej zmesi obmedzené takzvanou maximálnou operačnou hĺbkou (Maximum Operating Depth – MOD). Najčastejšie sa používajú tzv. štandardné zmesi
  • EAN32 alebo Nitrox I (32 % O2),
  • EAN36 alebo Nitrox II (36 % O2).
 • Trimix je zmes vzduchu, kyslíka a hélia (He). Používa sa na hĺbkové ponory namiesto vzduchu, pretože obsahuje menší podiel dusíka a kyslíka než vzduch.

Exotické zmesi[upraviť | upraviť zdroj]

 • Heliox je zmes hélia a kyslíka. Názov zmesi je odvodený z latinských názvov helium a oxygenum. Používa sa v komerčnom potápaní alebo na hĺbkové ponory.
 • Heliair je zmes hélia a vzduchu (angl. air).
 • Neox je zmes neónu a kyslíka. Používa sa veľmi zriedka, vzhľadom na vysokú cenu neónu.

Medicinálne dýchacie plyny[upraviť | upraviť zdroj]

V medicíne sa používa ako dýchací plyn

Na anestetické účely sa používa zmes oxidu dusného (rajský plyn, N2O) s kyslíkom v pomere 1:2 alebo 1:3.