Dýchací reťazec

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O fyziologickom procese pozri dýchanie.

Dýchací reťazec je metabolická dráha, v ktorom dochádza k oxidácii koenzýmov a redukcii kyslíka na vodu za účelom zisku energie v podobe adenozíntrifosfátu (ATP).

Definícia[upraviť | upraviť zdroj]

Proces, pri ktorom sa oxidujú organické zlúčeniny na výsledné produkty s nízkym energetickým obsahom (prevažne na oxid uhličitý) za vzniku adenozín-5'-trifosfátu (ATP), sa všeobecne označuje ako dýchanie. Tento proces by nemal byť zamieňaný s fyziologickým dýchaním, teda výmenou kyslíku a oxidu uhličitého medzi tkanivom a okolitým prostredím. Podľa novších definícií je dýchanie obmedzené len na tie disimilačné procesy, pri ktorých sa organický materiál úplne rozloží na anorganické výsledné produkty (vodu a oxid uhličitý) s nízkym obsahom energie za uvoľnenia veľkého množstva energie. Disimilačné procesy, pri ktorých sa organický materiál rozloží len neúplne a vyskytujú sa teda výsledné produkty s relatívne vyšším obsahom energie, sa nazývajú kvasenie.[chýba zdroj]

Keďže sa pri tomto procese najčastejšie substrátový vodík postupne prenáša na terminálne elektrónové akceptory, spravidla na kyslík, je dýchanie zvyčajne spojené s výmenou plynov medzi organizmom a vonkajším prostredím, čo vedie k tomu, že sa kyslík zo vzduchu dostane na miesta biologickej oxidácie a vzniknutý oxid uhličitý sa dostane do vonkajšieho prostredia.[chýba zdroj]

Zloženie[upraviť | upraviť zdroj]

Dýchací reťazec je zložený z dvoch častí:[1]

Obidve časti dýchacieho reťazca sa nachádzajú na vnútornej strane mirochondriálnej membrány.[1]

Elektrónový transportný reťazec[upraviť | upraviť zdroj]

Do elektrónového transportného reťazca vstupujú redukované koenzýmy NADH a FADH2, ktoré sa oxidujú na NAD a FAD. Odovzdávajú atómy vodíka enzýmom tohto reťazca, ktorý ich postupne presúva ďalej a nakoniec mimo matrix mitochondrie. Takto sa ustavuje rozdiel koncentrácie protónov na stranách membrány, čo potom využíva druhá časť reťazca.[1]

Oxidatívna fosforylácia[upraviť | upraviť zdroj]

Druhou časťou dýchacieho reťazca je oxidatívna fosforylácia, ktorá využíva enzým ATP syntázu a koncentračný gradient protónov vytvorený pomocou elektrónového transportného reťazca. ATP syntáza prepúšťa protóny z jednej strany membrány na druhú a využíva tento proces na syntézu ATP. ATP sa potom v bunke využíva ako zdroj energie pre mnohé reakcie.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c d ČURDA, Marián; MAŠTEROVÁ, Valéria. Biochémia. 3. doplnené a rozšírené. vyd. Prešov : Rokus publishing, 2020. ISBN 978-80-89510-81-8. S. 133 – 137.