Preskočiť na obsah

Džungárska panva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Poloha

Džungárska panva je sedimentačná panva na severozápade Čínskej ľudovej republiky v Ujgurskej autonómnej oblasti. Nachádza sa medzi pohoriami Altaj a Ťanšan. Panva je vyplnená hlavne druhohornými, treťohornými a štvrtohornými usadenými horninami. Podložie panvy (fundament) tvoria prvohorné horniny.

Geologická stavba[upraviť | upraviť zdroj]

Podložie panvy tvoria vulkanické horniny a slabo premenené morské sedimenty, hlavne pieskovce a vápence kambrickéhokarbónskeho veku.[1]

Výplň panvy tvoria prevažne siliciklastické sedimenty dosahujúce hrúbku v najhlbších častiach okolo 18 km.[2] Najstaršie predstavujú karbónske a permské klastiká (hlavne bridlice, pieskovce a zlepence) lokálne aj vápence. Komplexy triasu tvoria hlavne klastické sedimenty. Pre sedimenty jurského veku ja typická prítomnosť väčšieho množstva uhlia, ktoré je v panve aj ťažené. Väčšina jurských hornín predstavuje usadeniny aluviálnych vejárov a jazerno-deltových plošín. Horniny kriedového veku predstavujú opäť hlavne klastiká (ílovce, pieskovce a zlepence). Podobný charakter mala aj sedimentácia v paleogéne, neogéne a kvartéri.[2]

Tektonika[upraviť | upraviť zdroj]

Názory na tektonický vývoj panvy sa líšia. Je považovaná za reliktnú zaoblúkovú panvu systému Paleotethys,[3] resp. panvu s viacerými fázami vývoja, ktorá mohla byť v druhohorách panvou predpolia, resp. termálne poklesávajúcou panvou.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Yang, W., Jolivet, M., Dupont-Nivet, G., Guo, Z., Zhang, Z., Wu, Ch., 2013, Source to sink relations between the Tian Shan and Junggar Basin (northwest China) from Late Palaeozoic to Quaternary: evidence from detrital U-Pb zircon geochronology. Basin Research, 25, s. 219–240
  2. a b Novikov, I. S., 2013, Reconstructing the stages of orogeny around the Junggar basin from the lithostratigraphy of Late Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic sediments. Russian Geology and Geophysics, 54, s. 138–152
  3. Fan, P. F., 1997, China. in Moores, E. M., Fairbridge, R. W. (Editori), Encyclopedia of European and Asian regional geology. Chapman & Hall, Londýn, s. 136-148