Denaturovaný lieh

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Denaturovaný lieh je etanol, ku ktorému sú pridané rôzne prímesi, aby sa zabránilo jeho konzumácii. Je to vo vode rozpustná zmes látok, ktorá je riediteľná v každom pomere, pričom sa roztok zahrieva a zmenšuje svoj objem (tzv. objemová kontrakcia). Je veľmi horľavý, dráždi, odmasťuje a vysušuje sliznice. Pri odparovaní vzniká nebezpečenstvo výbuchu pár. Používa sa v priemysle.

Zloženie[upraviť | upraviť zdroj]

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

  • Bod tuhnutia: -114 stupňov Celzia
  • Vzhľad: bezfarebná tekutina so slabým odtieňom do žlta (pri teplote 20 stupňov Celzia)
  • Hustota pri 20 stupňoch Celzia - 0,81372 g/cm3
  • pH: mierne kyslé
  • Teplota vzplanutia: 12 stupňov Celzia, pri tlaku 760 torr
  • Samozápalná teplota: 425 stupňov Celzia
  • Pracovná koncentrácia: viac ako 80 % obj.
  • Zápalná teplota pár so vzduchom: dolná medza 3,9 %, horná 13,65 %
  • Medze výbušnosti: dolná 3,1 %, horná 20 %
  • Výhrevnosť: 26,6 - 29,7 MJ/kg.