Desatoro

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Božie prikázania, freska v gr. kat. cerkvi v Krásnom Brode, okr. Medzilaborce, foto z r. 1991

Desatoro alebo dekalóg alebo desať Božích prikázaní je desať nábožensko-etických príkazov a zákazov, ktoré podľa Biblie dal Boh (Jahve) prostredníctvom Mojžiša Židom, a ktoré prevzalo aj kresťanstvo a islam. Uplatňujú ich aj samaritáni, ktorí sú ďalšou odnožou pôvodného starovekého judaizmu.

Desatoro v Biblii[upraviť | upraviť zdroj]

Desatoro sa v Biblii spomína v knihách Exodus a Deuteronómium.

Text v knihe Exodus 20,2-17[1] podľa ekumenického vydania:

 • 2 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.
 • 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
 • 4 Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
 • 5 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia,
 • 6 ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
 • 7 Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha!
 • 8 Pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svätiť!
 • 9 Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu.
 • 10 Siedmy deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach.
 • 11 Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho.
 • 12 Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh!
 • 13 Nezabiješ!
 • 14 Nescudzoložíš!
 • 15 Nepokradneš!
 • 16 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
 • 17 Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu![2]

Text v knihe Deuteronómium 5,6-21[3] podľa ekumenického vydania:

 • 6 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.
 • 7 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
 • 8 Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
 • 9 Nebudeš sa im klaňať ani sa nedáš nimi zotročovať, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh. Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia,
 • 10 ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
 • 11 Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví jeho meno.
 • 12 Zachovávaj deň sobotného odpočinku, aby si ho svätil, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh!
 • 13 Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu.
 • 14 Siedmy deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani tvoj ostatný dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i tvoja slúžka odpočinuli ako ty.
 • 15 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa Hospodin, tvoj Boh, odtiaľ vyviedol mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Hospodin, tvoj Boh, prikázal zachovávať deň sobotného odpočinku.
 • 16 Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby si dlho žil a dobre sa ti vodilo v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh!
 • 17 Nezabiješ!
 • 18 Nescudzoložíš!
 • 19 Nepokradneš!
 • 20 Nevyslovíš falošné svedectvo proti svojmu blížnemu!
 • 21 Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho ani nezatúžiš po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu![4]

Katolícke desatoro[upraviť | upraviť zdroj]

Jazyk znenia Desiatich prikázaní pre účely vyučovania (katechizmu) v Katolíckej cirkvi sa v priebehu histórie menil tak, aby bol dostatočne zrozumiteľný v danej dobe. Aktuálne znenie podľa Katechizmu katolíckej cirkvi (vyd. Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 1998, s. 503-504 ISBN 80-7162-253-2), tzv. katechetická formula, je:

 1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti otca svojho i matku svoju.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Evanjelické desatoro[upraviť | upraviť zdroj]

Desatoro podľa 4. vydania, Tranoscius, 1990, Liptovský Mikuláš.[5]

 1. Ja som Hospodin,tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
 2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
 3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
 4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
 5. Nezabiješ!
 6. Nescudzoložíš!
 7. Nepokradneš!
 8. Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
 9. Nepožiadaš dom svojho blížneho!
 10. Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho.

Desatoro Reformovanej cirkvi[upraviť | upraviť zdroj]

VARGA.I.: Malý katechizmus Reformovanej kresťanskej cirkvi. 2.vyd. Komárno: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku , 2011. 118 s. ISBN 978-80-89269-22-8

 • S použitím Heidelberského katechizmu a Malého katechizmu Alexandra Ágostona

1. Ja som Hospodin,tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

2. Neurobíš si vyrezávanú modlu. Nebudeš sa im klaňať ani im služiť.

3. Nebudeš brať meno Hospodina,svojho Boha, nadarmo.

4. Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho!

5. Cti otca svojho i matku svoju.

6. Nezabiješ!

7. Nescudzoložíš!

8. Nepokradneš!

9. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!

10. Nepožiadaš nič, čo patrí tvojmu blížnemu!

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. iné preklady Ex 20,2-17: svatepismo.sk, biblia.sk - evanj. Archivované 2012-07-08 na Wayback Machine biblia.sk - Roháček Archivované 2012-09-20 na Wayback Machine
 2. Biblia : Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. 1. opravené vydanie. Slovenská biblická spoločnosť, 2008, s. 85-86. ISBN 978-80-85486-48-3
 3. iné preklady Dt 5,6-21: svatepismo.sk, biblia.sk - evanj. Archivované 2012-07-12 na Wayback Machine biblia.sk - Roháček[nefunkčný odkaz]
 4. Biblia : Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. 1. opravené vydanie. Slovenská biblická spoločnosť, 2008, s. 186. ISBN 978-80-85486-48-3
 5. ecav.sk

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

FILIT Zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok

HAVELKA, Ondřej. Čtyřicetileté putování pouští a deset slov [online]. Dingir, 2021-04-17 [cit. 2021-10-28]. Dostupné online. (po česky)