Detské mestečko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Areál detského mestečka
Rodinný dom v detskom mestečku
Vianoce v Detskom mestečku v jednej zo 17 rodín

Detský domov s areálom tzv. Detské mestečko je areál pozostávajúci z 36 objektov v Zlatovciach, dnešnej miestnej časti Trenčína. Návrh na vytvorenie Detského mestečka vznikol v roku 1965, otvorenie bolo v roku 1974 [1].

História[upraviť | upraviť zdroj]

Projekt Detského mestečka vznikol v polovici šesťdesiatych rokov. Samotná výstavba sa začala realizovať v roku 1968 a úplne dokončená bola až v roku 1974 - aj na vtedajšie pomery dosť dlhé obdobie zrodu. Pôvodne bolo navrhovaných päť Detských mestečiek. Prvé sa začalo stavať v Trenčíne, na výstavbu ďalších mestečiek neboli žiaľ už peniaze. Podľa informácií vybudovanie tohto komplexu – Detského mestečka v Trenčíne stálo v tom čase 89 miliónov korún.

Detské mestečko vo faktoch, dátumoch a číslach[upraviť | upraviť zdroj]

 • V roku 1965 Okresný národný výbor pod vedením Š. Reháka v Trenčíne vyšiel s iniciatívou vybudovať Detské mestečko. Funkcionári okresu si prezreli zariadenie pre opustené deti vo Fóte v Maďarskej ľudovej republike.
 • 12. január 1966 - definitívne rozhodnutie o výstavbe Detského mestečka v Zlatovciach
 • 21. december 1968 - položenie základného kameňa Detského mestečka (pamätná tabuľa na túto udalosť sa nachádza na rohu budovy Základnej školy oproti vrátnici)
 • Autori projektu Detského mestečka: Ing. arch. Peter Brtko – ako vedúca osobnosť Ing. arch. Ľudovít Režucha [2]
 • Projektovú štúdiu vypracoval: Ústav pre vývoj a projektovanie školských a kultúrnych zariadení v Bratislave
 • Výstavbu realizovali: Pozemné stavby Trnava
 • Plocha areálu Detského mestečka: 11,6 ha
 • V roku 2013 k 40. výročiu založenia Detského mestečka vyšla podnecujúca publikácia z názvom Rodinné príbehy bez rodín (Autor Branislav Ladický)
 • V roku 2018 na podnet bývalých odchovancov zapísané do ústredného zoznamu Národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky

Odobrenie začiatku výstavby prišlo u nás v čase určitej demokratizácie našej spoločnosti. Je možné, že i v inom čase by príslušné orgány asi ťažko súhlasili s takou investíciou pre tieto deti. Tomuto nasvedčuje i fakt, že ďalšie Detské mestečko sa už ani nezačalo stavať, ani projektovať.

Výstavba Detského mestečka sa uskutočnila na 2 etapy. K 1. septembru 1973 bola do prevádzky uvedená 18-triedna základná škola plus tri oddelenia školskej družiny, materská škôlka, zdravotné stredisko, školská jedáleň, viacúčelová sála, objekt vedenia Detského mestečka a prvých 8 rodinných buniek. Telocvičňa a bazén boli dané do prevádzky v decembri 1973. Ostatné rodinné bunky boli ukončené k 1. augustu 1974. Prvé obsadenie manželských dvojíc bolo takéto: Rodina Štofková, Kravcová, Gregušová, Hegedušová, Krajčíková, Bazalová, Špernogová, Gubárová, Lančaričová, Lissníková, Hagarová, Slotová, Miščiková, Križanová, Jankovská, Gogorová a od roku 1975 Gomolová.

K 1. januáru 1972 bol menovaný do funkcie riaditeľ Detského mestečka pán Štefan Rehák a PaedDr. Viktor Chovanec, CSc. za riaditeľa Základnej školy v Detskom mestečku. Potom boli prijatí prví zamestnanci (šofér, hospodár, energetik, vedúca ekonomicko-správneho úseku).

V tomto čase až do otvorenia Detského mestečka bol dotvorený vnútorný poriadok Detského mestečka, koncepcia výchovy v rodinných bunkách, kritéria pre výber manželských dvojíc do rodinných buniek, kritéria na naplnenie Detského mestečka deťmi.

Detské mestečko vzniklo ako alternatíva klasických detských domovov v 70. rokoch minulého storočia - ako detský domov rodinného typu, kde sa o skupinu detí bez rodičov staralo 17 manželských dvojíc. Táto idea sa, žiaľ, nezachovala a v roku 2005 bolo vládou M. Dzurindu (SDKU), vtedajšou Ministerkou práce soc. vecí a rodín Ivetou Radičovou (SDKU) a silnou mohutnou podporou Jozefa Mikloška ml. z nadácie Úsmev ako Dar zrušené.

Detské mestečko v Zlatovciach, ktoré je dnes súčasťou Trenčína, sa stalo Národnou kultúrnou pamiatkou SR. Išlo o iniciatívu bývalých odchovancov a ich podporovateľov. Tento Detský domov vzniklo pred viac ako 40 rokmi. Podávateľom bol Mgr. Branislav Ladický, ktorý v domove prežil kus svojho života (1990 - 2008) [3][4].

Autor projektu[upraviť | upraviť zdroj]

Ing. Arch. Peter Brtko študoval architektúru na Vysokej škole technickej v Bratislave. Venoval sa architektonickej tvorbe a pamiatkovej starostlivosti. S jeho menom je spojená i dlhoročná koncepčná a organizačná práca v oblasti kultúry, architektúry a výtvarného umenia. Významnú časť jeho portfólia tvoria stavby pre kultúru (Detské mestečko v Trenčíne, kultúrny dom v Senici, bývalé múzeum Ladislava Novomeského v Senici), obnovy a rekonštrukcie (Mirbachov palác Galérie mesta Bratislavy, Kostol klarisiek pre expozíciu gotickej maľby a plastiky).

Do vedomia odbornej a hlavne verejnosti sa popri kultúrnych stavbách dostalo predovšetkým Detské mestečko v Trenčíne, ktoré bolo zapísané do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Len málokto z architektov na Slovensku má možnosť zažiť takúto výnimočnú udalosť. Vychádzajúc z Karfíkovej školy je tu, ako aj v ostatných jeho prácach, charakteristický racionálny, no dostatočne veľkorysý prístup k riešeniu prevádzkovo-funkčných vzťahov a k ich hmotovo-priestorovému vyjadreniu, ale aj snaha obohatiť ich o výtvarno-estetickú dimenziu, a tak zdôrazniť ich humanistické poslanie.

Ocenenie[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • KOLEKTÍV AUTOROV. 1998. Zborník príspevkov o skúsenostiach z náhradnej rodinnej výchovy pri príležitosti 25. výročia Detského mestečka v Trenčíne – Zlatovciach. Trenčín. 219 strán. Schválené Pedagogickou radou Detského Mestečka Trenčín – Zlatovce dňa 26.2. 1997. Určené pre vnútornú potrebu.
 • LADICKÝ, B. 2013. Rodinné príbehy bez rodín. Bratislava : H plus, 2013. 80 s. ISBN 978-80-88794-58-5
 • LADICKÝ, B. 2020. Z histórie Detského mestečka Trenčín - Zlatovce. In: Vychovávateľ. Ročník LXVIII, číslo 3-4 – z dňa 09.03.2020, strana 51-56. ISSN 0139-6919.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Rok 1974: Otvára sa Detské mestečko Zlatovce [online]. TASR, vtedy.sk. Dostupné online.
 2. JURIKOVIČ, Martin. Z histórie Detského mestečka Trenčín – Zlatovce [online]. Denník N, 2020-09-20. Dostupné online.
 3. LUPRICH, Andrej. Detské mestečko bude kultúrnou pamiatkou [online]. MY Trenčín, 2017-04-28. Dostupné online.
 4. MICHALKOVÁ, Tatiana. Detské mestečko chcú vyhlásiť za pamiatku [online]. Pravda, 2017-04-04. Dostupné online.
 5. prof. Štefan Šlachta. Detské mestečko v Zlatovciach pri Trenčíne [online]. Časopis ASB, 2007-06-26. Dostupné online.