Devízové prostriedky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Devízové prostriedky je starší pojem zo slovenských a predtým česko-slovenských devízových predpisov (v súčasnom Devízovom zákone z roku 1995 sa už nevyskytuje).

Podľa Devízového zákona č. 528/1990 ako aj Devízového zákona č. 162/1989 to sú peňažné prostriedky v cudzej mene, teda devízy a valuty.

Podľa Zákona o devízovom hospodárení č. 142/1970 to sú valuty, devízy, zlato a zahraničné cenné papiere, pričom:

  • zlatom sa rozumie zlato v nerozpracovanom stave alebo v polotovaroch, a ak obsahujú viac ako 5% rýdzeho zlata, aj zmesi, zliatiny, zlomky a zlaté mince,
  • cennými papiermi sa rozumejú účastiny a iné dokumenty zakladajúce účasť na majetku (podielové listy, certifikáty a i.), čiastkové dlhopisy (dlhopisy štátnych a iných verejných pôžičiek, záložné listy, dlhopisy bánk, priemyselných podnikov a i.), ako aj dividendové a úrokové kupóny a talóny
  • zahraničnými cennými papiermi sa rozumejú cenné papiere, ktoré sú splatné alebo boli vydané v zahraničí