Diskusia:Československá ľudová armáda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Czechoslovak People's Army Structure in 1989[upraviť zdroj]

I expanded the English en:Czechoslovak People's Army article with all the info about the en:Czechoslovak army, air defence and air force in 1989 that I could find. I am sure the info is correct and nearly complete, however I still need more info on Electronic Warfare, Pontoon, and Long Distance Signal Communication regiments. Also I might have missed some units. Therefore if anyone has information or corrections, please feel free to either add it directly to the article or leave it on my talk page. Thanks, Noclador (diskusia) 3. 10. 2016, 17:45 (UTC)

Správcovský presun[upraviť zdroj]

Je potrebný presun článku z tvaru so spojovníkom na tvar názvu „Československá ľudová armáda“, ktorý ale musí vykonať správca. ČSĽA vo svojom názve nikdy nemala spojovník, navyše jej názov sa zmenil (zákonom č. 74/1990 Zb.) na „Československá armáda“ ešte pred dôsledkami tzv. pomlčkovej vojny.

Navyše si nie som vedomý toho, že by sa v nejakej odbornej práci (historickej, vojenskej a pod.) uvádzal názov so spojovníkom (z na internete dostupných zdrojov vyberiem napr. kvalitnú syntézu od V. Segeša a kol. Slovensko : vojenská kronika"Československá+ľudová+armáda" náhľad; Beliana názov taktiež ČSĽA uvádza bez spojovníka).--Lišiak (diskusia) 18:00, 9. apríl 2018 (UTC)[odpovedať]

Bol som v domnení, že treba zmazať stránku, preto som to adresoval na správcov. Pardon.--Lišiak (diskusia) 19:32, 9. apríl 2018 (UTC)[odpovedať]
Presun vôbec nie je potrebný. Je nesprávny a chybný.
Beliana píše, že to bol „oficiálny názov armády v období 1954-1990“, čo je pravda. V názve hesla to ale malo byť Česko-slovenská ľudová armáda, keď išli podľa PSP 2000 ako explicitne na s. [8] (Vysvetlivky pre používateľov) píše: „Pravopis sa riadi Pravidlami slovenského pravopisu vypracovanými Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV v Bratislave, vydanými v roku 2000.“
Názov je podľa súčasnej pravopisnej normy PSP 2013 (nezmenené od roku 2000, pomlčka je tam od roku 1991, kedy vyšli nové Pravidlá).
Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. S. 73. v časti o skratkách uvádza príklady ako ČSAV (Česko-slovenská akadémia vied), ČSA (Česko-slovenské aerolínie), ČSD (Česko-slovenské státní dráhy), ČSAD (Česko-slovenská státní automobilová doprava). Analogicky teda ČSĽA a teda Česko-slovenská ľudová armáda. Čo bol názov článku na wiki a bolo to tak správne. Vasiľ (diskusia) 18:34, 9. apríl 2018 (UTC)[odpovedať]
Ale veď hneď v prvej vete článku to je uvedené rovnako: „Československá ľudová armáda [...] bol názov ozbrojených síl Česko-Slovenska v rokoch 1954 až 1990“. Označovať presun za „nesprávny“ je vyslovene nepravdivé. Ďalej sa ani nemusíme baviť (v opačnom prípade by sme museli napr. Československá socialistická republika presunúť na Česko-slovenská socialistická republika), ale aspoň rýchla reakcia na uvedené:
PSP tie skratky uvádza ako príklady v kapitole o veľkých písmenách v skratkách a ustálených značkách. Z toho sa nedá automaticky vyvodiť pravidlo pre písanie názvov podnikov, právnickych osôb. ČSAV mala názov so spojovníkom v zákone (zák. č. 599/1992 Zb.), čo platí aj pri ČSD (zák. č. 625/1992 Zb.). Pri ČSA by spojovník nemal byť, išlo o štátny podnik, ktorý vystupoval pod určitým obchodným menom (OR ČR, OR SR), obdobne pri ČSAD ([1]). Nikde v PSP sa nepíše o tom, že by sa podniky nemali uvádzať pod ich obchodným menom.
Na margo:
  1. už samotný fakt, že na tom mieste v PSP pri ČSD a ČSAD píšu so spojovníkom české (nie slovenské) názvy podnikov je podivný;
  2. pri japonských, kórejských a pod. podnikoch sa uplatňuje politika uvádzania názvov ich článkov v čo najpôvodnejšom tvare, ale pri čs. podnikoch sa má podľa Tvojho výkladu ignorovať ich obchodné meno.
Pokiaľ vieš doložiť tvar Česko-slovenská ľudová armáda zdrojom, tak to do článku samozrejme zapracuj, ale ak tu platí, že názvy článkov o organizáciách a podnikoch sa uvádzajú podľa oficiálnych názvov (kt. sú v tomto prípade dokonca po slovensky, teda ani netreba špekulovať s prekladmi a prepismi), tak je správny názov Československá ľudová armáda.--Lišiak (diskusia) 19:32, 9. apríl 2018 (UTC)[odpovedať]
Rovnako je uvedené v Beliane, že ide podľa PSP 2000 a v tomto prípade tak nečiní. Z toho ako to píše (heslo o ČSĽA) ide skôr dojem, že je to názov dobový.
Inštitúcie, ktoré PSP spomína pod takými názvami v súčasnej dobe neexistujú. PSP proste udáva súčasné podoby inštitúcií z minulosti, to je azda jasné. Že súčasná podoba nemusí byť zhodná so vtedajšou pravopisnou či právnickou podobou, je to čo sa tu snažím čo najpochopiteľnejšie napísať.
Ty si myslíš, že „pri ČSA by spojovník nemal byť, išlo o štátny podnik, ktorý vystupoval pod určitým obchodným menom“; PSP evidentne tvrdí niečo iné.
  1. So spojovníkom PSP uvádza české aj slovenské názvy, hore to je uvedené.
  2. Pri japonských/kórejských/čínskych názvoch podnikov, ktoré existujú v súčasnosti a sú činné. Nie pri názvoch podnikov a inštutúcii zaniknutého štátu, ktoré už momentálne neexistujú. Existujúce spoločnosti z existujúcich štátov vs. neexistujúce (zaniknuté?) spoločnosti/inštitúcie z neexistujúceho štátu. To je rozdiel, ktorý medzi týmito vecami je. Primiešavaš to sem úplne neodôvodnene.
Uviedol som príklady inštitúcii, ktoré sa dobovo písali ako „československý/á/é“ a momentálne sa podľa súčasnej pravopisnej normy uvádzajú so spojovníkom. Rovnako to je aj pre ČSĽA, ktorá má byť uvedená ako „Česko-slovenská ľudová armáda“.
PS Na to, aby som aplikoval postup (prepis/prechyľovanie a pod.) z PSP citáciu nepotrebujem. Vasiľ (diskusia) 20:26, 9. apríl 2018 (UTC)[odpovedať]