Diskusia:Rušeň

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

1. Slová rušeň a lokomotíva sú obe spisovné a vo význame „koľajové vozidlo na ťahanie vlakov“ sú synonymné, uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu (PSP) a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (KSSJ), ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk. Ako rovnocenné synonymá sú spracované aj v železničných terminologických slovníkoch.

2. Pôvodom domáci variant rušeň bol utvorený pomocou prípony -eň, pričom jeho základ má pôvod v slovese rušať „hýbať sa, pohýnať sa“, ktoré sa však dnes už hodnotí ako knižný alebo expresívny výraz. Slovo lokomotíva je prevzaté z angličtiny (locomotive) a pochádza z latinského locomotivus, a to z locus „miesto“ a neskorolatinského motivus „pohyblivý“, teda „pohybujúci sa z miesta na miesto“ (porov. Český etymologický slovník, Voznice: LEDA 2001