Dlhý kanál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dlhý kanál[1] (-normovaný názov; ľudové názvy: Cergát[2], Čatorňa[3] ) je kanalizovaný vodný tok na južnom Slovensku, na Podunajskej nížine, preteká územím okresov Nitra, Šaľa a Nové Zámky. Je to pravostranný prítok Nitry s dĺžkou 51 km a plochou povodia 428 km².

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v Podunajskej pahorkatine, v geomorfologickom podcelku Nitrianska pahorkatina, v jej geomorfologickej časti Zálužianska pahorkatina, na katastrálnom území obce Lehota, západne od Nitry, v nadmorskej výške 200 m n. m.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Sprvu tečie na západ cez Lehotu, sprava priberá dva krátke prítoky (148,3 m n. m.) a stáča sa na juh. Neďaleko obce Veľké Zálužie napája rovnomennú vodnú nádrž, rozširuje svoje koryto, esovito sa stáča a z pravej strany priberá potok tečúci spomenutou obcou. Následne preteká v blízkosti obce Jarok, kde zľava priberá ďalší málo vodnatý prítok. Následne vteká do vodnej nádrže Jarok (134,9 m n. m.) a tečie územím úrodnej Nitrianskej tabule.

Potom zľava priberá Košu (129,1 m n. m.), oblúkom obteká obec Horná Kráľová a pokračuje cez susedný Močenok. Za obcou už vstupuje na Podunajskú rovinu. Tu preteká neďaleko areálu Duslo Šaľa a stáča sa na juhovýchod. Za osadou Kľúčiareň je koryto obojstranne zregulované a ďalej pokračuje poľnohospodárskou krajinou v okolí osád Horný Jatov a Kendereš. Zľava priberá Huňadovský kanál a sprava Trnovec, následne pri osade Malý Jatov významný ľavostranný prítok, Cabajský potok.

Potom tečie územím medzi obcou Tvrdošovce na ľavom brehu a osadou Jánošíkovo na opačnom brehu, zľava priberá Tvrdošovský potok (110,0 m n. m.) a vstupuje na územie susedného Palárikova. Tu priberá pravostranný Hornokrižoviansky a Dolnokrižoviansky kanál (109,9 m n. m.) a preteká cez spomenutú obec. Pokračuje územím medzi osadou Dolný Jur na ľavom brehu a bažantnicou na pravom brehu, ďalej v blízkosti osady Gúg a oblúkom preteká obec Andovce, kde zľava priberá kanál Piritov.

Vzápätí preteká katastrálnym územím mesta Nové Zámky, kde sa Dlhý kanál križuje s (novým) korytom Nitry, neskôr jedným ramenom ústi do koryta Starej Nitry, kým druhé rameno pokračuje na krátkom úseku súbežne s ňou. Už na hraniciach katastrálneho územia obce Nesvady sa aj druhé rameno spája so Starou Nitrou (západne od mesta Nové Zámky.

Približne od sútoku s Trnovcom až po ústie je koryto Dlhého kanála deliacou líniou medzi Novozámockými pláňavami na východe a Martovskou mokraďou na západe. Je to typicky nížinná rieka so zregulovaným korytom a prevažne vodohospodárskou funkciou. Na dolnom toku, v oblasti Palárikova a Andoviec (a tiež v ústí do Nitry) preteká územiami lužných lesov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2019-08-09]. Dostupné online.
  2. PALÁRIKOVO, Obec. Súčasnosť [online]. obecpalarikovo.sk, [cit. 2019-08-09]. Dostupné online.
  3. KRŠKO, J. Odraz multietnicity karpatského regiónu v slovenskej hydronymii. In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava, 2013. S. 72 [1]

Súradnice: 47°56′49″S 18°06′20″V / 47,946978°S 18,105513°V / 47.946978; 18.105513