Duševná zaostalosť – mentálna retardácia (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Za mentálnu retardáciu sa pokladá zastavenie alebo nedokončenie vývinu intelektu. Porucha sa prejavuje počas vývinovej periódy a charakterizuje ju najmä poškodenie schopností patriacich k celkovej úrovni inteligencie, t. j. poznávacích, jazykových, pohybových a sociálnych schopností.

Podľa potreby je možné použiť doplnkové kódy na identifikáciu pridružených stavov, ako je autizmus, iné poruchy vývinu, epilepsia, poruchy správania alebo ťažké fyzické postihnutie.

Rozdelenie[upraviť | upraviť zdroj]

F70 – ĽAHKÁ DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ

Rozsah IQ od 50 do 69 (u dospelých, mentálny vek od 9 do 12 rokov). Výsledkom budú pravdepodobne problémy s učením v škole. Veľa dospelých je schopných pracovať, udržiavať dobré spoločenské vzťahy a byť prospešnými spoločnosti.

Zahŕňa:

  • Slabomyselnosť
  • Ľahký stupeň psychickej podnormálnosti

F71 – STREDNÝ STUPEŇ DUŠEVNEJ ZAOSTALOSTI

Rozsah IQ od 35 do 49 (u dospelých, mentálny vek od 6 do 9 rokov). Výsledkom bude pravdepodobne výrazne oneskorený vývin v detstve, ale väčšina je schopná dosiahnuť určitý stupeň nezávislosti a schopnosti primerane komunikovať a nadobudnúť školské zručnosti. Život a práca dospelých v spoločnosti vyžaduje starostlivosť rôzneho stupňa.

Zahŕňa:

  • Stredný stupeň psychickej podnormálnosti

F72 – ŤAŽKÁ DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ

Rozsah IQ od 20 do 34 (u dospelých, mentálny vek od 3 do 6 rokov). Výsledkom bude pravdepodobne potreba neustálej starostlivosti.

Zahŕňa:

  • Ťažký stupeň psychickej podnormálnosti

F73 – HLBOKÁ DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ

IQ je pod 20 (u dospelých, mentálny vek niže 3 rokov). Výsledkom bude pravdepodobne závažné obmedzenie samostatnosti, kontinencie a pohyblivosti.

Zahŕňa:

  • Hlboká psychická podnormálnosť

F78 – INÁ DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ F79 – NEŠPECIFIKOVANÁ DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ

Zahŕňa:

  • Psychický deficit NS
  • Psychickú subnormu NS

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]