Dubovo-cerové lesy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
dubovo-cerový les, Srbsko

Dubovo-cerové lesy alebo Panónsko-balkánske cerové lesy[1] sú typom dubových a zmiešaných dubových lesov vyskytujúceho sa v južnej časti Slovenska, kde dosahuje svoju severnú hranicu rozšírenia. V nížinách ako Podunajská rovina a Podunajská nížina, v kotlinách ako Ipeľská, Lučenská, Rimavská a Košická kotlina. V pahorkatinách ako Chvojnická, Myjavská a Bodvianska pahorkatina. Tiež v Malých Karpatoch, Považskom Inovci, Tribči, Pohronskom Inovci, Štiavnických vrchoch, Krupinskej planine, Cerovej vrchovina a Zemplínskych vrchoch.[2][3]

Podľa smernici Európskej únie o biotopoch dubovo-cerové lesy sú európsky významným biotopom s kódom 91M0. Pre európsky významné biotopy sa vyhlasujú v každej krajine Európskej únie v rámci siete Natura 2000 územia európskeho významu.

Dubovo-cerové lesy vytvárajú dreviny najmä dub cerový, dub letný, dub zimný a javor poľný, v krovinnej etáži svíb krvavý, drieň obyčajný, slivka trnková a vtáči zob, v podraste chlpaňa hájna, nátržník biely, lipnica úzkolistá, pľúcnik mäkký, kosienka farbiarska, mednička zafarbená, iskerník mnohokvetý, kukučka vencová, vika kašubská, valdštajnka kuklíkovitá a zanovatník černajúci.[2][4][3]

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Katalógu biotopov Slovenska ide o mapovaciu jednotku Ls3.4 Dubovo-cerové lesy[2] (klasifikačná jednotka Ls3 Dubové a zmiešané dubové lesy), biotop Dubovo-cerové lesy (2114400)[3], je súčasne rovnomenný európsky významný biotop 91M0 Dubovo-cerové lesy[4]

Na Slovensku sa vyskytuje na ploche približne 3 500 ha[4] a v 43[1] územiach európskeho významu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Natura 2000 - Sústava chránených území členských krajín EÚ, biotop 91M0 [online]. sopsr.sk, [cit. 2020-07-18]. Dostupné online.
  2. a b c STANOVÁ, Viera; VALACHOVIČ, Milan; (eds.). Katalóg biotopov Slovenska. 1. vyd. Bratislava : DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, 2002. 225 s. Dostupné online. ISBN 80-89133-00-2. S. 95.
  3. a b c RUŽIČKOVÁ, H.; HALADA, Ľ.; JEDLIČKA, J.; KALIVODOVÁ, E., (eds.) Biotopy Slovenska : príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. [Bratislava] : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996. 192 s. ISBN 80-967527-3-1. S. 47.
  4. a b c VICENÍKOVÁ, Andrea; POLÁK, Pavol; (eds.). Európsky významné biotopy na Slovensku. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2003. 151 s. ISBN 80-89035-24-8. S. 134 – 135.